NTNU klar til å utdanne flere teknologer

(Pressemelding 08.10.2013) NTNU-rektor Gunnar Bovim er fornøyd med at den nye regjeringen i sin plattform signaliserer økt grunnfinansiering til utdanningsinstitusjonene, og spesielt løftet om å øke opptakskapasiteten innen teknologi- og realfag.

– Erna Solberg sa nylig at landet mangler 16.000 ingeniører, og det er ingen tvil om at det norske samfunnet har et skrikende behov for økt teknologisk kompetanse. Det er derfor på overtid at vi får et solid løft for teknologiutdanningen - og det løftet må komme der kompetansen finnes, sier Bovim. Dermed støtter han også uttalelsen fra de påtroppende regjeringspartiene om at det må sikres en struktur innen høyere utdanning som gir miljøer med sterke fagprofiler.

– Det er ny kunnskap og nye forskningsbaserte løsninger som kan skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser, og sikre verdiskapning og trygge velferdssamfunnet. Derfor er det naturlig at statsbudsjettet for 2013 vil inneholde et skikkelig kunnskapsløft i form av satsing på høyere utdanning, forskning og innovasjon, sier rektor Gunnar Bovim.

Konkurransen i det globale kunnskapssamfunnet er hard. Det er viktig å utvikle toppforskningsmiljøer som kan hevde seg på de internasjonale konkurransearenaene. Derfor er vi glad for at det kommer tydelige signaler om å styrke kvaliteten i forskningen, blant annet gjennom Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Dette er satsinger som vi vet virker, sier Bovim som også har forventninger til den varslede opptrappingen av Global Centres  of Expertise.

NTNU-rektoren oppmuntrer den nye regjeringen til å legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. – Langsiktighet er et nøkkelord i forskning. En langtidsplan er bra for å skape forutsigbarhet, øke kvaliteten og å tørre å satse på den grunnforskningen som vi i dag ikke kjenner den umiddelbare nytten av. En langtidsplan vil også vise hvor ambisjonsnivået hos regjeringen ligger når det gjelder den nasjonale kunnskapsbasen, sier Bovim.

NTNU er glad for signalene om virkemidler som skal stimulere til mer forskning i næringslivet, styrking av programmer for kommersialisering av forskningsresultater og mer penger til såkornfondene. 

– Det er et stort potensial for utvikling av morgendagens vekstbedrifter gjennom kommersialisering av FoU-resultater. Det er derfor god samfunnsøkonomi å stimulere til nyskaping, sier Bovim, som understreker at både universitetene, instituttsektoren, offentlig sektor og næringslivet kan bidra i den sammenheng.