Jentedagen 7.-8. februar 2013

Fremtidens teknologikvinner besøker NTNU

(Pressemelding 08.02.2013) 250 jenter fra videregående skoler over hele landet kommer til NTNU for å lære om teknologi- og realfagsstudiene.

Torsdag 7. og fredag 8. februar arrangeres Jentedagen ved NTNU. På Jentedagen får deltagerne møte studenter og ansatte ved NTNU, de får delta på forelesninger, møter studieprogrammene på stands og får høre hvorfor teknologi og realfag passer for jenter.

NTNU dekker reise og opphold for alle deltakerne.

Flere jenter søker teknologi- og realfag

Jentedagen er ett av en rekke tiltak som NTNU gjør hvert år for å tiltrekke seg flere kvinnelige teknologistudenter, og tiltaket har god effekt.

Av de 250 jentene som deltok på forrige jentedag, søkte 60 % seg til et teknologi- eller realfagsstudium ved NTNU samme år. Jenteandelen på sivilingeniørstudiene ved NTNU har vært stadig stigende de senere årene. Andelen kvinnelige primærsøkere til sivilingeniørstudiene har økt fra 16 % i 2005 til 28 % i 2012.

Jentene er viktig for fagmiljøene

– Å rekruttere flere kvinner til våre teknologi- og realfagsstudier, er noe vi vektlegger tungt og er villig til å bruke store ressurser på ved NTNU, sier Nina Kotte, prosjektleder for Jenteprosjektet Ada og legger til:

– Vi har jobbet målbevisst i mange år for å øke jenteandelen på teknologi og realfag, og vi er svært godt fornøyd med de resultatene vi har sett de senere årene. Det er viktig for fagmiljøene, for bransjene og for samfunnet at det utdannes flere kvinnelige teknologer, og ikke minst er det viktig for jentene selv, at de blir gjort oppmerksom på de mulighetene som ligger i en teknologiutdannelse.

Jentedagen har et budsjett på ca. 850 000, og finansieres av NTNUs likestillingsmidler.

Mer om Jentedagen på egen nettside: https://www.ntnu.no/jentedag