Fornøyd med at kvalitet skal lønne seg

(Pressemelding 8.11.2013) – Det er et klart signal om at kvalitet skal lønne seg, sier prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby om at den nye regjeringen har bevilget 100 millioner kroner ekstra til resultatbasert forskning i statsbudsjettet for 2014.

Dette er friske penger. Om pengene fordeles som nå, betyr dette 24 millioner kroner mer til NTNU som følge av gode forskningsresultater.

– Dette er vi selvsagt godt fornøyd med. Dette styrker insentivene for forskni""ng og vil gagne de institusjonene som leverer de beste resultatene. Det er en riktig retning å bevege seg i, sier Melby.

Les rektoratets blogg om bevilgningene:

Mange millioner, sterke signaler

Ser muligheter i ph.d.-løft i næringslivet

Men NTNU ser også flere muligheter. Forskningsrådet får også 50 millioner kroner ekstra til fordeling blant doktorgradsstudenter tilknyttet næringsliv.

Næringslivet kan søke på disse pengene til sine stipendiater.Halvparten av pengene dekkes av Forskningsrådet, halvparten av næringslivet selv.

– NTNU er i posisjon til å kunne bli en større deltaker i disse prosjektene, mener Melby.

Ekstra penger til lærerløftet kan dessuten bety at NTNU får mer til fordeling. Universiteter og høyskoler får 50 millioner kroner for å kunne tilby flere lærere etter- og videreutdanning.

Her er det foreløpig usikkert hvor stor andel som vil tilfalle NTNU, siden dette er avhengig av kapasiteten hos de ulike institusjonene.

25 millioner til Forskningsrådet

Forskningsrådet får også 25 millioner til de store programmene Verdit, Biotek, Nano og Elsa, der NTNU er involvert.

Alt dette kommer altså i tillegg til de 100 millionene som er satt av til NTNU. Disse skal brukes til å oppruste laboratoriene for det felleseuropeisket forskningsprosjektet på karbonfangst og lagringEuropean Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL).

Fortsatt satsning på unge forskertalenter

Viktig er det også at den nye regjeringen opprettholder forslaget fra den tidligere om 50 millioner til «fellesløftet», som gjennom et spleiselag med universitetene styrker satsingen på yngre forskertalenter med 100 millioner.

– Vi ved NTNU er alt i alt fornøyd med signalene som den nye regjeringen sender universiteter og høyskoler, sier Melby.

Kontakt

Kontaktperson for kommentarer og mer informasjon:

Prorektor Kari Melby

Høyoppløselig bilde av Kari Melby. (Foto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Komm.avd.)