Flere kvinner i NTNU-ledelsen

(Pressemelding 19.03.2013) Kvinneandelen øker markant når NTNUs nye toppledere tiltrer den 1. august.

 I dag tilsatte styret for universitetet 11 nye ledere. Tre av de sju dekanene er kvinner. Alle de tre prorektorene fortsetter, mens NTNU Vitenskapsmuseet får ny direktør.

Se presentasjon av de tilsatte personene.

– Vi har fått en dynamisk og kompetent ledergruppe, som kombinerer kontinuitet med fornyelse, sier kommende rektor Gunnar Bovim, som har ledet innstillingsutvalget.

Ny direktør for NTNU Vitenskapsmuseet

Nye dekaner er Anne Borg på Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Anne Kristin Børresen på Det humanistiske fakultet, Marit Reitan på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og Fredrik Shetelig på Fakultet for arkitektur og billedkunst.  

Reidar Andersen blir ny direktør for NTNU Vitenskapsmuseet. Han er i dag direktør ved Statens naturoppsyn (SNO). 

Ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologiledelse fortsetter Ingvald Strømmen, Geir Øien skal fortsatt lede Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og ved Det medisinske fakultet går Stig Slørdahl på en ny fireårsperiode. Kari Melby, Berit Kjeldstad og Johan Hustad fortsetter som prorektorer for henholdsvis forskning, utdanning og nyskaping.

Kompetente kvinner

– Det er en motivert, ambisiøs og kompetent gruppe mennesker som hver for seg vil bidra til å gjøre NTNU enda bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget.  Sammen utgjør de en dynamisk helhet, med en verdifull kombinasjon av ledererfaring fra NTNU og andre virksomheter, sier Gunnar Bovim som tiltrer samtidig med de øvrige lederne den 1. august.

– Jeg er stolt over at NTNU nå får en ledergruppe med en god balanse mellom kjønnene. Fem av de elleve nytilsatte lederne er kvinner. Det forteller først og fremst at vi har mange kompetente kvinner ved NTNU. Jeg håper dette vil være et tydelig signal til flere av våre fremragende kvinner om å ta på seg lederoppgaver i organisasjonen, understreker den kommende rektoren.  

Og det er mange lederstillinger som skal fylles ved NTNU. Første oppgave for de kommende dekanene, blir å tilsette til sammen 52 nye instituttledere. Med dette blir NTNU det eneste universitetet i Norge som har tilsatte ledere på alle tre nivåer.

Brenner for visjonen

Bovim minner om at NTNU har en særdeles ambisiøs visjon: Kunnskap for en bedre verden. 

– Som påtroppende rektor er det en visjon jeg brenner for, og for meg er det viktig å ha ledere som gjør det samme. Det er dessuten krevende å være leder i en kunnskapsbedrift. Med denne ledergruppen er jeg trygg på at både ambisjonene, kompetansen og de kvalitetene som kjennetegner gode ledere, er til stede. På vegne av hele ledergruppen vil jeg si at vi gleder oss til å ta fatt på jobben, sier den kommende NTNU-rektoren.

For kommentarer; kontakt Gunnar Bovim