NTNU glad for rask prosess mot campusavklaring

(Pressemelding 24.01.2013) Kunnskapsdepartementet har i dag gitt grønt lys for en konseptvalgutredning som vil vurdere én-campusløsning versus to-campusløsning for NTNU. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2013.

- Dette er et viktig skritt videre mot en løsning på de prekære arealbehovene for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene og i neste omgang for en framtidsrettet campusløsning for hele NTNU, sier rektor Torbjørn Digernes.

NTNU er glad for signalet om en relativt rask framdrift i prosessen. NTNU kan ikke vente lenge uten interimløsninger for å avhjelpe arealmangelen på universitetsområdet på Dragvoll, sier Digernes.

- Jeg er glad for at regjeringen legger til grunn at en framtidig lokalisering for NTNU må få en løsning som sikrer tilstrekkelig areal og muligheter for framtidig ekspansjon i minimum 50 år. Dette er i tråd med styrets forutsetninger, sier NTNUs rektor.   

NTNUs styre vil etter at utredningen er ferdigstilt, ta stilling til ønsket campusløsning.

NTNUs styre vil etter at utredningen er ferdigstilt, ta stilling til ønsket campusløsning. Styret har lagt klare premisser for valg av en eventuell én-campusløsning. Jeg har ikke regnet med at KD ville være i stand til å gi utfyllende svar på disse premissene med de fakta som nå ligger på bordet. - Utredningen som nå settes i gang, må gi svar på om disse premissene kan oppfylles, og vi må komme tilbake til dette når kvalitetsgjennomgangen av utredningen er ferdig, sier Digernes.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at utbyggingen kan ferdigstilles innenfor en tidsramme på 10 år etter vedtak om campusløsning. 

NTNUs styre vil drøfte den videre prosessen på sitt møte i februar.

Kontaktperson for mer informasjon:
Prosjektdirektør Inge Fottland, tlf. 926 17 111.