10 millioner årlig skal gi bedre plass for Dragvoll-fagene

(Pressemelding 14.03.2013) Kunnskapsdepartementet bevilger 10 millioner kroner årlig fra 2014 til en midlertidig løsning på arealbehovet på Dragvoll.

– Dette er en gledens dag for oss på NTNU, sier rektor.

Torbjørn Digernes mener at departementet med denne bevilgningen viser at de tar på alvor det akutte behovet for å bedre lærings- og arbeidsmiljøet ved de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene på Dragvoll.

Viktig forutsetning

En løsning på arealbehovet er en viktig forutsetning for at disse fagene skal ha mulighet til å utvikle seg inntil en permanent løsning er på plass. 

På NTNU arbeides det nå med flere alternativer for å avhjelpe arealbehovet for Dragvoll-fagene i påvente av en mer omfattende og permanent løsning.

Ett av alternativene er de lokalene som HiST Handelshøgskolen i Trondheim, flytter ut av på Moholt.

– Uansett hvilket alternativ som blir valgt, er målet å få til en tilfredsstillende midlertidig løsning allerede i løpet av 2014, sier Torbjørn Digernes.

 Departementets bevilgning vil gå fram til en permanent løsning er på plass.

Bakgrunn

Regjeringen har bestemt at det skal foretas en konseptvalgutredning (KVU) for den videre utviklingen av NTNU. Departementet er innforstått med at NTNU har behov for en langsiktig og forutsigbar løsning (minimum 50 år) for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Målet er at utredningen skal gjennomføres innen utgangen av 2013. Når utredningen er gjennomført og kvalitetssikret (gjennom en såkalt KS1 i henhold til Finansdepartementets retningslinjer), kan styret ved NTNU og regjeringen vurdere valg av framtidig campusløsning.

Det tas sikte på at regjeringen kan ta en beslutning om campusløsning i 2014.