100 millioner til NTNU og europeisk karbonfangstprosjekt

(Pressemelding 8.11.2013) Regjeringen bevilger 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 til NTNU som skal brukes til opprustning av laboratorier for et felleseuropeisk forskningsprosjekt på karbonfangst og lagring.

– Dette er en gledelig dag både for NTNU og miljøet, sier prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby.

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) er en felleseuropeisk infra­struktur for forskning på karbonfangst og lagring (CCS). CCS er sett på som ett av de viktigste virkemidlene i kampen mot klimaendringene.

På vegne av Norge har NTNU fått ansvaret for å lede planleggingen og prosjekteringen av denne infrastrukturen. Dette arbeidet pågår for fullt i partnerskap med 15 større forskningsmiljøer fra 10 europeiske land. Generalforsamlingen i dette konsortiet besluttet i sommer at også hovedkontoret og operasjonssenteret for driften av ECCSEL skal legges til Trondheim, med planlagt oppstart i 2015.

Ruster opp varmeteknisk laboratorium

– Det forplikter når NTNU – i tett samarbeid med og med støtte fra SINTEF, Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet – tar på seg et slikt ansvar. Ikke minst må vi kunne tilby moderne og funksjonelle laboratorier og andre fasiliteter. Denne bevilgningen gjør oss i stand til raskt å komme i gang med en helt påkrevet opprustning og oppgradering av Varmeteknisk laboratorium. Med dette vil vi også få på plass det utstyret som Forskningsrådet nylig bevilget 50 millioner kroner til, sier Kari Melby.

– ECCSEL skal bli en topp moderne felleseuropeisk infrastruktur for forskning og utvikling av 2. og 3. generasjons CCS-teknologi. Karbonfangst og lagring er ett av flere sentrale tiltak for å redusere menneskeskapte utslipp av CO2 . CCS er nødvendig for å få ned utslippene raskt nok, og det kreves stor innsats innen forskning og demonstrasjon for å få fram rimeligere og mer effektive teknologier, sier prosjektdirektør Sverre Quale ved NTNU som skal lede ECCSEL-prosjektet fra hovedkontoret i Trondheim.

Kontakt

Kontaktpersoner for kommentarer og mer informasjon:

  • Prorektor Kari Melby, tlf 91897154
  • Professor/instituttleder Olav Bolland, tlf 91897209
  • Prosjektdirektør Sverre Quale, tlf 90188374

Engelsk versjon av pressemeldingen: Carbon capture laboratory funded.