PRESSEMELDING OPPTAK NTNU 2015

Krevende å komme inn på flere NTNU-studier

Rekordstor søkning bidrar til at det blir enda vanskeligere å komme inn på flere av de mest populære studieprogrammene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

(Pressemelding fra NTNU 17. juli 2015)

–    Vi er veldig godt fornøyd med årets opptak. Vi har flinke søkere også på studier hvor antallet ikke er så stort, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning og læringskvalitet.

For det blir stadig mer populært å studere ved NTNU. Nær 27.900 søkere hadde NTNU som ett av sine valg, en kraftig oppgang fra rundt 26.400 i fjor. Av dem tilbyr NTNU plass til 8300 søkere, en oppgang fra rundt 8000 i fjor.

Teknologifag populært

Til tross for økt antall studieplasser ved teknologifagene har opptakskravene ved flere av programmene gått opp. NTNU ble tildelt 50 nye teknologiplasser i år, men noen av programmene har fremdeles svært høye opptakskrav.

Aller øverst blant teknologifagene troner Industriell økonomi og teknologiledelse, der kravet ved ordinært opptak er på hele 64,0 poeng og 60,6 for førstegangsvitnemål.

Men kravene går også opp for datateknikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk og robotikk, elektronisk systemdesign, bygg- og miljøteknikk og nanoteknologi.

Kravene for nanoteknologi er hele 63,0 poeng for ordinært opptak og 62,2 poeng for førstegangsvitnemål. Dette er det høyeste kravet for førstegangsvitnemål i år.

Høye krav

Aller vanskeligst er det å komme inn ved ordinært opptak på medisin, der kravet er 67,0 poeng. Her ligger kravet for førstegangsvitnemål på 60,4 poeng. NTNUs krav til førstegangsvitnemål er det høyeste i landet for medisin.

Profesjonsstudiet for psykologi stiger igjen, til 64,5 for ordinært opptak. Her er kravet 56,4 for førstegangsvitnemål.

Kravene for å bli arkitekt går kraftig opp. Her kreves det nå 58,4 poeng ved ordinært opptak, mot 56,9 i fjor.

Men også andre program er svært populære. NTNU satser på lektorutdanningen. Her går opptakskravene opp ved nesten alle program.

Det nye programmet for kroppsøving og idrett har for eksempel solide 55,7 poeng for ordinært opptak, og 49,6 poeng for førstegangsvitnemål.

Kjønnsbalansen

Jenter utgjør rundt 4 av 10 av dem som får plass ved teknologifagene. Dette er omtrent det samme som i fjor.

Kjønnsbalansen ved hele NTNU lå i fjor på nesten nøyaktig 50/50 for gutter og jenter når du ser på det samlede antallet studenter. Ved opptak i år er jenteandelen blant dem som tilbys plass 52,5 prosent.


Kontakt: Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad. Telefon 951 02 153.

Fri, 17 Jul 2015 13:20:48 +0200