Pressemelding

Nye prorektorer, dekaner og museumsdirektør ved NTNU

Pressemelding fra NTNU, 16.03.2017

Styret ved NTNU tilsatte i dag to nye prorektorer og to nye dekaner som tiltrer 1. august 2017. Samtidig fikk fire dekaner og museumsdirektøren fornyet tillit og fortsetter i en ny åremålsperiode på fire år. 

Anne Borg vil overta som prorektor for utdanning etter Berit Kjeldstad og Bjarne Foss overtar som prorektor for forskning etter Kari Melby. Ingen av de nåværende prorektorene kan ansettes for en ny periode. Toril A. Nagelhus Hernes ble ansatt som prorektor for nyskaping i desember 2016. Den fjerde av dagens prorektorstillinger, med ansvar for faglig integrasjon, opphører 1. august.

 

To nye prorektorer

Anne BorgProrektor for utdanning: Anne Borg er dekan ved Fakultet for naturvitenskap. Hun har sittet som dekan ved fakultetet siden 2013 og var før det prodekan ved samme fakultet fra 2003. Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk og er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (1982) og har doktorgrad i fysikk fra NTH (1988).

Det var seks søkere til stillingen.

 

Bjarne Foss

Prorektor for forskning: Bjarne Foss er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1989 og har vært medlem av NTNUs styre siden 2009. Han har en doktorgrad i kybernetikk fra NTNU (1987) og en sivilingeniørgrad i kybernetikk fra Norges tekniske høyskole (NTH) (1980). 

Det var ti søkere til stillingen.

 

To nye dekaner

Olav BollandFakultet for ingeniørvitenskap: Olav Bolland, instituttleder ved institutt for energi- og prosessteknikk, blir den nye dekanen ved Fakultet for ingeniørvitenskap etter Ingvald Strømmen.

Bolland er dr.ing. i energi og prosessteknikk fra NTNU (1990) og har en sivilingeniørgrad fra Norges tekniske høyskole (NTH) (1986).

 

 

Øyvind Weiby GregersenFakultet for naturvitenskap: Øyvind Weiby Gregersen overtar som dekan ved Fakultet for naturvitenskap etter Anne Borg. Gregersen er i dag professor innen papirteknologi og papirfysikk ved institutt for kjemisk prosessteknologi og prodekan for utdanning og formidling ved det samme fakultetet.

Gregersen har en doktorgrad i kjemisk prosessteknologi fra NTNU (1998) og har en sivilingeniørgrad fra NTNU i kjemisk prosessteknologi (1992).

Profilbilder av NTNUs toppledelse; rektorat og dekaner finner du på NTNUs Flickr-side.

 


Disse vil lede NTNUs åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet fra 1. august 2017

Nye dekaner:

Fortsetter som dekaner:

Museumsdirektør

 

Oversikt over NTNUs nye organisering fra 1.1.2017 finner du her


Mon, 14 Aug 2017 11:13:18 +0200