Vitenskapsfestival i Trondheim sommeren 2019

Pressemelding fra NTNU 1. februar 2018

Vitenskapsfestival i Trondheim sommeren 2019


Mimre-video publisert på STARMUS Facebook 1. februar 2018

Fjorårets Starmus-festival var en suksess. Omlag 2500 mennesker så foredragene i Trondheim Spektrum, 40 000 deltok på arrangementer rundt om i byen, over tusen skolebarn fikk en spennende sommerskole med foredragsholdere av ypperste klasse og 1,8 millioner seere fulgte programmene på NRK i Starmus-uka.

I alt ble det en uke hvor vitenskap ble feiret på en ny og engasjerende måte. Dette har gitt mersmak. Derfor vil NTNU bidra til å videreutvikle Trøndelag som kunnskapsregion og nok en gang lede an i arbeidet med å lage en ny vitenskapsfestival i Trondheim og  i 2019.  

Fjorårets festival var en suksess alle parter vil bygge videre på. Vi ønsker å utvikle det tematiske innholdet gjennom en faglig dreining for festivalen i Trondheim. Dette fordi det er viktig for NTNU å fokusere på sine faglige styrker. Verden trenger en bærekraftig utvikling. I Trondheim er det mange som daglig jobber med nyskapende løsninger på de globale utfordringene. Internasjonalt kjente bidragsytere vil også være med på festivalen for å øke vår  kunnskap og diskutere mulige løsninger på disse utfordringene.

I planleggingen av festivalen i Trondheim er vi i dialog med Starmus. Vi har stor tro på at et samarbeid kan gjøre oss sterkere og tiltrekke oss spennende elementer som kan brukes på begge festivalene.

NTNU vil ha lederansvaret for den nye festivalen. Utformingen vil skje i tett samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med arbeidet og føler oss trygge på at vi om halvannet år vil ha en festival som igjen vil skape begeistring for vitenskap og forskning, både i Norge og utlandet.

01 feb 2018

Kontakt

Kontakt

Karl Asmund Rognøy Olsson, Kommunikasjonsavdelingen