NTNU og Kosmorama inngår samarbeidsavtale

(Pressemelding 16. desember 2015)

NTNU og Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival, har inngått samarbeidsavtale for 2016. Nytt av året er blant annet at det utlyses et stipend til midtnorske filmarbeidere.

NTNU og Kosmorama har samarbeidet mye siden festivalen startet i 2005, men det har stort sett vært på instituttnivå. Institutt for kunst- og medievitenskap har vært en sentral partner, men festivalen har også samarbeidet med flere andre fagmiljøer og institutter ved universitetet. Nå er avtalen inngått med NTNU sentralt, og både universitetet og Kosmorama håper dette vil føre til enda større samarbeid som er forankret i begge institusjoner i årene som kommer. Begge ser også potensial for at NTNUs studenter, ansatte og alumner kan ta festivalen enda mer i bruk.

  • Kosmorama og NTNU har mange felles mål og møtepunkter. Begge setter høye krav til kvalitet og begge ønsker å synliggjøre alt det spennende som foregår både på NTNU og på det midt-norske filmfeltet akkurat nå. Samtidig ønsker vi å tiltrekke oss attraktive aktører utenfra. Vi ser muligheter for å skape et samarbeid der summen av vår innsats blir større enn om vi jobber hver for oss, sier direktør i Kosmorama, Silje Engeness.

Under kommende festival, 8.–13. mars 2016, vil NTNU og Kosmorama bidra i fellesskap på en rekke arrangementer. Flere ansatte fra universitetet vil delta blant annet med innledninger til filmer, Q&As, debatter og filmfaglige samtaler.

  • Det største enkeltarrangementet NTNU og Kosmorama gjennomfører er «The 50 Year Argument», en seminardag der vi ser på hvilken betydning kulturkritikk har for å skape et levende demokrati. Sentralt i seminaret er to filmer som på ulike måter belyser dette: «The 50 Year Argument» om det amerikanske tidsskriftet The New York Review of Books, og «Regarding Susan Sontag» om en av tidsskriftets mest markante bidragsytere. Til seminaret kommer både folk som skriver for TNYRB i dag, forelesere fra NTNU og aktører fra norske tidsskrifter og presse. Arrangementet støttes av Fritt Ord og Bergesenstiftelsen, forteller prosjektleder fra NTNU Asbjørn Tiller.

NTNU og Kosmorama går også straks i gang med å konstituere juryen som skal kåre tidenes første NTNU Filmpris-vinner. Juryen består av representanter fra NTNU, Kosmorama, Midt-Norsk filmsenter og den utøvende bransjen.

  • NTNUs filmpris kommer akkurat på riktig tidspunkt i en periode der vi ser at midtnorske filmskapere markerer seg innen ulike sjangre og felt. Prisen vil gi en anerkjennelse til filmarbeidere som er med på å sette Midt-Norge på kartet, sier Engeness.Engeness.

NTNUs filmpris vil bli delt ut torsdag 10. mars 2016.


For mer informasjon kontakt:

Silje Engeness, direktør Kosmorama, silje@kosmorama.no

Asbjørn Tiller, Førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap, asbjorn.tiller@ntnu.no, 73596491

Eirik Lian, seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen, eirik.lian@ntnu.no, 73596041, 91391341