NTNU i Ålesund får nytt studentbygg

Brødr. Sunde AS bidrar med 20 millioner kroner til et nytt studentbygg i Ålesund. Fredag signerte selskapet en intensjonsavtale med SiT (Studentsamskipnaden), Ålesund Kommune og NTNU.

- Skal løfte Ålesund som universitetsby

Ambisjonen er at bygget skal yre av liv og aktiviteter også utover vanlig studietid, og være et møtepunkt for studenter, ansatte og næringsliv på Campus Ålesund. Bygget er tenkt å inneholde studentboliger, kontorer, møterom og sosiale fellesarealer for studentorganisasjoner, konsertlokaler, treningsfasiliteter, kafé og forelesningsrom.

– Næringslivet på Sunnmøre er avhengig av å ha et godt universitetsmiljø som gjør at folk søker seg hit, og ikke minst blir værende her. Bygget skal være med på å levendegjøre resten av Campus Ålesund, og løfte Ålesund som en attraktiv universitetsby, sier Karl Johan Sunde, administrerende direktør i Brødr. Sunde.

Det er i forbindelse med selskapet sitt 100-årsjubileum at de ønsker å bidra til utvikling av universitetsbyen Ålesund.

- Vil bety mye for studentene

Annik Magerholm og Gjermund Kvernmo Langset.
Annik Magerholm og Gjermund Kvernmo Langset. Foto: Frøy Katrine Myrhol.

Gjermund Kvernmo Langset er leder for studentparlamentet i Ålesund. Sammen med viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, gleder han seg stort over bidraget fra Brødr. Sunde.

- Når dette prosjektet blir realisert vil det dekke mange av de behovene som studentene i Ålesund har. Det vil legge grunnlaget for campusutviklingen videre, og bety mye både faglig og sosialt for alle som bruker campus, sier Kvernmo Langset.

Hvis prosessen videre går som planlagt, vil bygget kunne stå klart i 2019.

Slik kan et tenkt studentbygg bli seende ut.Slik kan et tenkt studentbygg bli seende ut. Mulighetsbeskrivelse i forbindelse med områdeplan for Campus Ålesund. Illustrasjon: Rodeo arkitekter AS.

Brødr. Sunde AS er Skandinavias ledende produsent av ekspandert polystyren (EPS) med hovedkontor for Norge beliggende i Ålesund.