NTNU-ansatte hedret

NTNU-ansatte hedret


Sju priser ble delt ut på NTNU Awards fredag 27. november. De gikk til ansatte som har gjort fremragende arbeid.
 

Prismottakere av NTNUs interne priser 2015. Foto: Kommunikasjonsavdelingen


Her er prismottakerne for 2015:
 

NTNU har sju interne priser som skal gi anerkjennelse til ansatte som bidrar til å fremme NTNUs strategi “Kunnskap for en bedre verden - NTNU internasjonalt fremragende”.

To av dem er nye for året: Prisen for forskningskvalitet og prisen for nyskaping og samarbeid med arbeidslivet. Nytt av året er det også at arbeidsmiljøprisen har blitt utvidet til en pris for arbeidsmiljø og tilgjengelighet.

Alle prismottakere får et

  • diplom signert av rektor der det framgår hvilken pris det gjelder
  • faglig stipend på 25 000 kr (ansatt) og 50 000 kr (fagmiljø).
  • kunstverk av en kunstner med NTNU-tilknytning. I 2015 fikk alle et maleri av årets NTNU-kunstner Linn Halvorsrød.