Ni ledige stillinger i NTNUs toppledelse

Ni topplederstillinger ved NTNU blir ledige fra neste år. Stillingene er på åremål for fire år, med tiltredelse 1. august 2017. Alle stillingene rapporterer til rektor og vil inngå i NTNUs øverste lederteam.

NTNU har vedtatt ny organisering fra 2017, og søker to nye prorektorer, nye dekaner for seks av sine åtte fakulteter og direktør for NTNU Vitenskapsmuseet. 

Følgende stillinger er lyst ut:

Prorektorer:

Dekaner:

Direktør:

 

Alle stillingene har arbeidssted Trondheim. Søknadsfristen går ut 27. november 2016.