Om Maria Amelies utdanning ved NTNU

Svar fra NTNU vedrørende opptak av Maria Amelie ved NTNU:

"Maria Amelie har tatt bachelorgrad i sosialantropologi (2007), og mastergrad i tverrfaglige kulturstudier med spesialisering innen "Studier av teknologi, kunnskap og samfunn" (2009) ved NTNU.

Hun er tatt opp med grunnlag i vitnemål fra norsk videregående skole. Vi sjekker i utgangspunktet ikke oppholdstillatelse for søkere med norsk videregående skole.
Hun hadde på det tidspunktet et erstatningsnummer (for personnummer), noe som er veldig vanlig. Blant annet har søkere fra f.eks. Danmark og Sverige tilsvarende nummer.

Da vi ble kjent med denne saken høsten 2010, så vi behov for å gjennomgå våre rutiner både for opptak, utdeling av studiebevis, utskriving av vitnemål, etc for å vurdere evt endringer."

Spørsmål om saken? 
Kontakt Catharina Lindheim, seksjonssjef for rekruttering og opptak ved NTNU.