Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017

Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017

Professor Carl Folke tildeles Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.

(Pressemelding fra NTNU og DKNVS 29.08.2017)

Carl Folke. Foto

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom. 

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober.

Prisvinneren

Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholm Universitet, og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Han er en av stifterne av Stockholm Resilience Center og av Resilience Alliance, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av International Society for Ecological Economics.

Folke har universitetsgrader både i økonomi, administrasjon og biologi, med fokus på økologi. Han er innvalgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien og i US National Academy of Sciences.

Prisvinneren har vært miljørådgiver for regjeringen i Sverige. Han har samarbeidet med FN-organisasjoner på områder som biologisk mangfold, økosystemtjenester, vannforvaltning og bærekraftige byer.

Folke har deltatt i arbeidet med Millennium Ecosystem Assessment. Han har vært medlem av et stort antall vitenskapelige råd og komiteer, som National Center for Ecological Analysis and Synthesis i Santa Barbara, California, og for International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change.

Betydelige bidrag

Prisvinneren har gitt betydelige bidrag til bærekraft som vitenskapsområde og vurderes internasjonalt å være en av de viktigste forskerne i utformingen av dette nye forskningsfeltet.

I særdeleshet har han bidratt til å stimulere forskning for å forstå komplekse sosio-økologiske systemer. Han har vært en pioner i arbeidet med å få til fruktbar dialog og samvirke mellom samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap for å belyse de viktige bærekraftutfordringene samfunnet står overfor.

Prisvinner Folkes initiativ har ryddet ny mark på å forstå det dynamiske samspillet mellom menneske og natur, økosystemers funksjoner og tjenester, samt hvordan sosioøkonomiske forhold bidrar til å forvalte og ivareta økosystemers evne til å takle endringer, såkalt «resilience».

Prisvinneren har skapt tverrfaglige samarbeidsarenaer og bidratt til utviklingen av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning, senere også i næringslivet.

Viser vei

Forskningen hans understreker betydningen av levende systemer for samfunnsutviklingen på ulike nivåer. Den viser hvordan vi kan styre og forvalte med sikte på «resilience» i systemer der samfunn og natur samvirker. Arbeidene hans illustrerer dermed på en utmerket måte hvordan samfunnsmessig fremgang, velstand og velvære vil være avhengig av utviklingen i biosfæren.

Professor Folke har gitt et stort antall vitenskapelige foredrag som invitert ekspert på konferanser rundt i verden, i tillegg til offentlige foredrag, seminarer for politikere og intervju til media. 

Folke ble i 1995 tildelt Pew Scholar Award in Conservation and the Environment. I 2004 fikk han Sustainability Science Award of the Ecological Society of America.

Professor Carl Folke er en høyst verdig vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2017.

 

Sist oppdatert 23.10.2017: Lagt til video av Professor Carl Folke

23 okt 2017

Kontakt

Kontakt

Carl Folke: +46 (0) 70 845 01 02

Generalsekretær i DKNVS Kristian Overskaug: +47 995 76 444, kristian.overskaug@dknvs.no

Rektor ved NTNU Gunnar Bovim: +47 954 67 446, gunnar.bovim@ntnu.no

Prorektor for forskning ved NTNU Bjarne Foss: +47 924 22 004, bjarne.foss@ntnu.no


Gunnerusprisen i bærekraft illustrasjon

Gunnerusprisen i bærekraft

Om prisvinneren

Om Carl Folke

Professor Carl Folke er vitenskapsdirektør ved Stockholm Resilience Centre, som han også var med på å grunnlegge. Han leder også Beijerinstitutet for forskning på økologisk økonomi. Folke er medlem av Kungliga vetenskapsakademien og er blant verdens mest siterte forskere.

Gemini skriver om Carl Folke

Bilder av Carl Folke:

Fotokreditt: M. Axelsson/Azote for Stockholm Resilience Centre

Om Gunnerusprisen

Om Gunnerusprisen

Gunnerus’ vitenskapelige pris i bærekraft utdelt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er en internasjonal forskningspris som deles ut av DKNVS og NTNU i fellesskap.

NTNU Sustainability Science Conference

NTNU Sustainability Science Conference

Prisen overrekkes under NTNU Sustainability Science Conference 19. oktober 2017 som arrangeres av NTNU Bærekraft.