Vil gi videreutdanning til 20.000 voksne hvert år

Vil gi videreutdanning til 20.000 voksne hvert år

NTNU planlegger å doble omfanget av sin etter- og videreutdanning (EVU) i løpet av tre år. Antall voksne i arbeid som tar videreutdanning som gir studiepoeng ved universitetet skal øke fra vel 8300 i fjor til om lag 20.000 i 2020, kunngjorde prorektor for utdanning, Anne Borg, under et seminar i Oslo onsdag 11.april.

Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning og Gunnar Bovim, NTNUs rektor.

 
– Vi gjør dette fordi vi ser at arbeidslivet vil trenge stadig mer fleksibel og oppdatert kompetanse. Betydningen av å lære hele livet øker fordi de teknologiske endringene kommer raskere. Arbeidslivet og politikerne har bedt oss om å satse mer på å tilby kompetanseheving og da er det en del av vårt samfunnsoppdrag å svare på utfordringen, sier Anne Borg.
 
Tilbudet til voksne vil bli trappet opp innen hele bredden av NTNUs virksomhet, men i starten fokuseres det mest på å utvide opplæringen innen teknologi og digitalisering. Allerede til høsten slipper NTNU løs flere nye og utvidede kurspakker på markedet med tema som;

  • Forretningsmodeller og strategier for digitalisering og markedsføring
  • Digitalisering - muligheter og trusler
  • Informasjonssikkerhet
  • Kybernetikk i oljesektoren

En del av kursene vil bli undervist fra nye lokaler i Oslo-området, der universitetet planlegger å etablere seg i løpet av høsten.
 
Statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø, som var tilstede på seminaret, likte å høre at NTNU tar et krafttak for etter- og videreutdanningen. Hun var opptatt av at flere aktører må bidra hvis dette skal lykkes. Arbeidsgiverne må gi sine ansatte mulighet til å tilegne seg ny kompetanse og arbeidstakerne må se verdien av å lære seg nye ferdigheter. Også ledelsen på NTNU ønsker en felles satsing fra flere aktører for å snu trenden som viser at antall nordmenn som tar både formell, studiepoenggivende videreutdanning og uformell opplæring i form av etterutdanningskurs de siste årene har gått nedover.
 

11 apr 2018

Se også

Se også