Prestisjefylt pris til May-Britt Tessem

May-Britt Tessem

Som første, unge kvinnelige forsker fra NTNU har forsker May-Britt Tessem fått tildelt det prestisjefylte ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Dette har hun fått for sin forskning på biomarkører for bedre diagnostisering og behandling av prostatakreft.

Tessem får totalt 1,5 millioner euro, fordelt på fem år

Se også:

 

Støtten fra ERC henger svært høyt. ERCs mål er å stimulere til forskning av høy kvalitet over hele Europa, og det eneste kriteriet for å bli valgt ut er fremragende vitenskapelig standard.

Unngå overbehandling av prostatakreft

May-Britt Tessem er grunnforsker ved MR-gruppen på institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk og jobber med banebrytende MR-teknologi for å kunne finne biomarkører som kan gi bedre diagnose av prostatakreft.

Dette kan bidra til å kunne identifisere de aggressive fra de mindre aggressive typene av prostatakreft, og dermed gjøre både diagnose og behandling mer persontilpasset. Dette er svært viktig arbeid da det per i dag er mye overbehandling av prostatakreft, med for enkelte svært alvorlige bivirkninger livet ut, samtidig som enkelte svært aggressive typer av prostatakreft overses med dagens diagnoseverktøy og metoder.

– Å få en sånn annerkjennelse som et ERC grant er selvfølgelig helt fantastisk for en ung forsker. Det betyr at folk rundt meg – og også resten av Europa – tror veldig på det jeg gjør, og det er voldsomt motiverende for en videre karriere innen forskning, sier Tessem.

Hun trekker fram langtidsperspektivet på fem år som spesielt viktig for den videre forskningen, da grunnforskning ofte krever lengre tid enn det som er mulig med varigheten på mange av dagens utlysninger.

Banebrytende bildeteknologi

Tildelingen muliggjør et prosjekt hvor vevsprøver fra ca. 1000 pasienter i biobanker ved NTNU og St. Olavs hospital vil bli undersøkt med banebrytende bildeteknologi for å finne den molekylære signaturen til hver enkelt prostatapasient. Den nye teknologien gjør det mulig å få en tredimensjonal oversikt over vevet og hva dette består av.

Tessem kommer til å samarbeide med forskere fra Maastricht (Nederland), Munster (Tyskland) og SINTEF i Trondheim.


September 2017