Dette betyr statsbudsjettet 2019 for NTNU

Dette betyr statsbudsjettet 2019 for NTNU

NTNU vil få en samlet bevilgning på 6 716 000 000 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Campusutvikling får 14 millioner, som er betydelig mindre enn ventet. Oppstartsmidler til nybygg for helse- og sosialfagene i Elgesetergate 10 ligger dessverre ikke inne. 

(8.oktober 2018)

Rektor Gunnar Bovim er samtidig tilfreds med en realvekst på 41 millioner i NTNUs totale bevilgning.

– Vi har fått uttelling for godt arbeid og gode resultater innen forskning og utdanning, hvor god utdanning er hovedårsak til veksten, sier Bovim. 

Statsbudsjettet for 2019 er et budsjett uten store endringer verken for sektoren eller for NTNU. NTNU ligger noe under gjennomsnittet for realveksten for sektoren.

 

Statsbudsjettet for NTNU

Se presentasjon av statsbudsjettet 2019 (PDF)

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 8. oktober kl. 10. 

Se hele statsbudsjettet

Elgesetergate 10: Skuffelse over manglende bevilgning

Det er ikke satt av oppstartsmidler til Elgesetergate 10. 

– Elgesetergate 10 har stått i byggekø i mer enn 10 år. Det er ferdig prosjektert og klart for igangsetting. Nybygget er viktig både for NTNU, byen og regionen, og vi har hele trønderbenken i ryggen når vi mener dette må realiseres nå. Derfor setter vi vår lit til stortingets behandling av statsbudsjettet, slik at det kommer bevilgning i år eller senest i revidert til våren, sier rektor Gunnar Bovim.

Bygget skal integrere helse- og sosialfagene ved NTNU med de øvrige helse- og medisinfagene på Øya og gi økt studentvelferd gjennom nytt idrettsbygg for SiT.

2200 studenter og ansatte holder til i ombygde kontorlokaler på Tunga, noe som gir dårlig undervisningskvalitet. Byggetid er anslått til ca 2,5 år, inkludert rivning av eksisterende bygg.

Les mer om campusutviklingsprosjektet Elgeseter gate 10

Overrasket over kun 14 millioner kroner i planleggingsmidler til campussamling

NTNU har i innspill til statsbudsjettet for 2019 bedt om 100 millioner kroner til campusutvikling. I statsbudsjettet foreslås det bare 14 millioner kroner. 

Dermed kan det virke usannsynlig at NTNU klarer å følge opp forventningene som stilles i blant annet utviklingsavtalen og stortingets anmodningsvedtak fra 2017.

Dette gir oss noen dilemmaer og utfordringer i det videre arbeidet. Rektor Gunnar Bovim om færre midler til campusutvikling.

– Dette gir oss noen dilemmaer og utfordringer i det videre arbeidet, og vi må se nærmere på hvordan disse skal løses. Konsekvensene kan være at vi må hente midler internt. Dette vil kunne gå ut over viktige, kortsiktige tiltak som samling av fagmiljø etter fusjonen og satsingen på nye og innovative læringsmiljøer i alle tre byene, sier rektor Gunnar Bovim.

Selv om NTNU klarer å holde fremdriften i campusprosjektet, vil innholdet i prosjektet bli utfordret, påpeker rektoren. 

Med kun 14 millioner kroner vil NTNU ikke makte å inkludere så mange som ønsket i prosessen, og vil heller ikke få gjort arbeidet med arealkonsepter på den måten universitetet ønsker, ifølge Bovim.

– Vi synes det er positivt at potten til ombygginger av eksisterende bygg for å forbedre læringsmiljø i UH-sektoren øker, men hadde ønsket at finansieringen ikke ble gjort ved å hente midler fra NTNUs campusprosjekt, sier Bovim.

Etter- og videreutdanning (EVU): "Lære hele livet"

Regjeringen foreslår en samlet satsing på 130 millioner kroner til en kompetansereform de har kalt "Lære hele livet." Det er blant annet foreslått 37 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Områder som blir nevnt, er tilbud innen kunstig intelligens, sensorteknologi, IKT-sikkerhet eller arbeidsdeling mellom menneske og maskin.

Dette er en satsing for hele arbeidslivet, hvor NTNU bør være en viktig bidragsyter både direkte og indirekte. Satsingen er i tråd med NTNUs egne ambisjoner på EVU. 

08 okt 2018