Blogger av forskere og andre

Blogger av NTNUs forskere og andre

Energi, miljø og teknologi

Etikk

Fakulteter

Humaniora

IKT

Media

Medisin og helse

Rektoratet

Samfunnsvitenskap

Studenter

Teknologi

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Vitenskapsmuseet

Energi, miljø og teknologi

Studenter og unge forskere i FME-miljøet (forskningssentrene for miljøvennlig energi) blogger om klimavennlig energi og miljø.

Smallprint formidler kunnskap om nanoteknologi og miljø. Studenter, stipendiater og tidligere studenter skriver her.

Anders Arvesen blogger om energi, miljø og klima. Arvesen er forsker ved Program for industriell økologi.


Etikk

Nettverk med forskere blogger: ELSA – Ethical, Legal and Social Aspects of science and technology


Fakulteter

Det humanistiske fakultet (HF): Dekanatets blogg.

Fakultet for arkitektur og design (AD): Studentdrevne prosjekter og ansattes blogger.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): NTNU Tech Zone – om teknologi, forskning og undervisning.

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): NTNU Tech Zone – om teknologi, forskning og undervisning.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): #NTNUmedicine - om studentliv og forskning.

Fakultet for naturvitenskap (NV): Fakultetets blogg og NTNU Tech Zone – om teknologi, forskning og undervisning.

Fakultet for samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap (SU): NTNU Samfunn – blogg for studenter og forskere.

Fakultet for økonomi: Dekanens blogg.


Humaniora

Jardar Eggesbø Abrahamsen blogger om språk og dypdykk i språket. Abrahamsen er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur.

Ola Nordal blogger om musikk, historie og teknologi. Nordal er stipendiat ved Institutt for musikk.

Olaf Husby blogger om språk. Husby er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur.

Jørgen Yri blogger om spanskundervisning, forskning, tek-ped og Karibia. Yri er universitetslektor på Institutt for språk og litteratur.

Nora B. Kulset blogger om musikk og språkopplæring for minoriteter, og musikk og helse. Kulset er stipendiat ved Institutt for musikk.


IKT

Arne Krokan blogger om digitalisering, MOOC og smart læring. Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Letizia Jaccheri blogger om datateknologi og annet. Jaccheri er professor og instituttleder ved Institutt for datateknologi og informatikk.

Acoustics Research Centre blogger om akustikk og forskning på akustikk. Senteret er et Geminisenter, et strategisk samarbeid mellom NTNU og SINTEF.


Media

NTNU MediaLab blogger om medieforskning.


Medisin og helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): NTNU medisin og helse.

Cardiax Exercise Research Group (CERG) har treningsblogg. Les og lær om trening og helse, og sjekk kondiskalkulatoren og makspulskalkulatoren.

European Pallative Care Research Centre (PRC) blogger om pallativ, lindrende behandling. Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

Signe Åsberg blogger om molekylær medisin som er hennes forskningsområde som stipendiat ved SFF CEMIR.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag: HUNT4, den fjerde store helseundersøkelsen blogger.

Senter for helsefremmende forskning blogger om kunnskap for å fremme god helse og livskvalitet.


Rektoratet

Rektor og prorektorer blogger om studier, forskning, nyskaping og universitetspolitikk.


Samfunnsvitenskap

Ivar Berthling blogger om norske landskap og landformer. Berthling er førsteamanuensis ved Institutt for geografi.

Arve Hjelseth blogger om sosiologi og sport – en god del om fotball. Hjelseth er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Berit Skog blogger om sosiale medier blant barn, unge og voksne. Skog er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Stig Arve Sæther blogger om fotball og talentutvikling. Sæther er universitetslektor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Marius Støylen Korsnes blogger om forbruk og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til å forstå forbruk. Korsnes er stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Ole Bjørn Røste blogger om politikk og økonomi. Røste er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.


Studenter

Klovneløpet, studentenes årlige veldedighetsløp.

Altund, studentgruppa for alternativ undervisning.

Universitetsteatret blogg om drama og teater.


Teknologi

NTNU Tech Zone blogger om teknologi.

Brita Fladvad Nielsen blogger om produktdesign, student- og humanitære prosjekter. Nielsen er stipendiat ved Institutt for design.

Ingvald Strømmen blogger om ny teknologi, utdanning og forskning. Strømmen er dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap.


NTNU Universitetsbiblioteket

Universitetsbibliotekets fagsider og blogger.

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger.

Marius Warholm Haugen (Institutt for språk og litteratur) blogger om biblioteker, litteratur og (digital) vitenskap.


NTNU Vitenskapsmuseet

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI): Identifikasjon av arter vha DNA-fragmenter.

Evolusjon!: Artsdannelse, slektskap mellom arter, og arters utbredelse.

Frozen fauna: Fugler og pattedyr i alpine glasiologiske områder, i dag og i fortiden.

Norark: Arkeologiske undersøkelser og utgravinger.

Nudibranchia: Nakensnegler i Norge, med vekt på taksonomi/systematikk og biogeografi.

Polychaeta: Fagforum for spesialister som jobber med flerbørstemark (Polychaeta).

Sommerlarm: Blogg fra sommerklubben.

Viten fra naturen: Blogg fra økologer om alt fra fisk og fugl til planter og moser.

Tue, 12 Sep 2017 17:05:24 +0200

Sosiale medier

NTNU på Facebook  NTNU på Facebook

NTNU på Twitter  NTNU på Twitter 

NTNU-eksperter på twitter  NTNU eksperter på Twitter

NTNU-enheter på twitter  NTNU enheter på Twitter

NTNU student på Twitter  NTNU student på Twitter

NTNU på LinkedIn  NTNU på LinkedIn

NTNU Alumni på LinkedIn  NTNU Alumni på LinkedIn

NTNU på Instagram  NTNU på Instagram

NTNU student på Instragram  NTNU student på Instragram

NTNU på Flickr  NTNU på Flickr

NTNU på YouTube  NTNU på YouTube

Alle NTNU-kontoer i sosiale medier

Flere blogger?

Send oss gjerne en e-post med forslag til flere NTNU-ere som blogger eller tvitrer om interessante temaer.

Meld også gjerne fra hvis du kommer over lenker på siden som ikke fungerer.