Arkiv nyheter

Arkiv nyheter


NTNUs ledersamling 2018

Tema var "Ny strategi – veien videre". Samlingen ble holdt på Skifer hotell Oppdal 18.–19. januar 2018. (18.01.2018)


NTNU ber Iran løslate dødsdømt forsker

Rektor Gunnar Bovim ber på vegne av NTNU om at den dødsdømte forskeren Ahmadreza Djalali settes fri. Den svenske statsborgeren sitter fengslet i Iran, og risikerer nå å miste livet etter at han nylig ble dømt til døden. (2.11.2017)


Statsbudsjettet 2018: – Viktig å utvikle grønn konkurransekraft

Statsbudsjettet 2018: 2018 blir en avgjørende etappe på veien for å oppfylle Parisavtalen og ambisjonene om lavutslippssamfunnet i 2050. Kunnskap er verktøykassen for den grønne omstillingen. (Pressemelding fra NTNU 12.10.2018)


Statsbudsjettet 2018: – Godt budsjett for kunnskapsutvikling

Statsbudsjettet 2018: Norge står foran store utfordringer med å gjennomføre omstillingen av næringslivet og det grønne skiftet. Utdanning, forskning og innovasjon er grunnleggende for å få til denne omstillingen, og statsbudsjettet 2018 styrker UH-sektoren. (Pressemelding fra NTNU 12.10.2017)


NTNU i Ålesund får nytt studentbygg

Brødr. Sunde AS bidrar med 20 millioner kroner til et nytt studentbygg i Ålesund. Fredag signerte selskapet en intensjonsavtale med SiT (Studentsamskipnaden), Ålesund Kommune og NTNU. (29.09.2017)


Sparebanken Møre inngår samarbeid med NTNU

Sparebanken Møre har inngått et samarbeid med NTNU som skal bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT). (Pressemelding fra NTNU 27.09.2017)


DNB og NTNU inngår samarbeid for å utvikle finansnæringen

Finansbransjen er inne i en enorm endring og etterspør ny teknologisk kompetanse. NTNU og DNB har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle forskningsbasert kompetanse og studentdrevet innovasjon innen finans.(18.09.2017)

Kongens fortjenstmedalje til Inge Fottland

NTNUs pensjonerte studiesjef og campusutvikler, Inge Fottland ( født 21.7.1949), er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin rolle i utviklingen av universitetssykehuset St. Olavs hospital i Trondheim. (Innsida 12.09.2017)


Prestisjefylt pris til May-Britt Tessem

Som første, unge kvinnelige forsker fra NTNU har forsker May-Britt Tessem fått tildelt det prestisjefylte ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Dette har hun fått for sin forskning på biomarkører for bedre diagnostisering og behandling av prostatakreft. (Aktuelt fra NTNU 05.09.2017)


Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017

Professor Carl Folke tildeles Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt. (Pressemelding fra NTNU og DKNVS 29.08.2017)


Ny campus vest for Gløshaugen

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet annonserte regjeringens beslutning 16. august under mottakelsen etter immatrikuleringen ved NTNU i Trondheim. (16.08.2017)


Sterke søkere vil til NTNU

Opptakstall 2017: NTNU opplever god søkning. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene. (Pressemelding fra NTNU 19.07.2017)


Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim. (05.07.2017).


NTNUs litteraturpris 2017

NTNUs skjønnlitterære pris deles for første gang ut i år under Trondheim litteraturfest i oktober. (05.07.2017).


NTNU-professor skal granske den svenske regjeringens finanspolitikk

Den svenske regjeringen oppnevner NTNU-professor Ragnar Torvik som det nye utenlandske medlemmet av Finanspolitiska rådet. Oppnevnelsen skjer i statsråd i Sverige torsdag 15. juni 2017. (Pressemelding fra NTNU. 15. juni 2017)


Vinneren av arkitektkonkurranse om ny campus i Trondheim

Juryen har konkludert med at "Veien videre" har vist det beste hovedkonseptet. De råder NTNU til å engasjere prosjektgruppen bak dette forslaget til videre utredninger og utarbeidingen av den fysiske planen for ny campus. (15.05.2017).


Flere søkere enn noensinne til NTNU

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135.600 søkere. Totalt har knapt 49.000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg. (20.04.2017).    

 


Arkiv pressemeldinger

Arkiv pressemeldinger