50 millioner til smartere energiløsninger

 

Statoil og NTNU legger til sammen 50 millioner på bordet til forskning på nye energiløsninger.

Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil (t.v.), og rektor Gunnar Bovim. De er fotografert utenfor nullutslippshuset ZEB Living Lab på NTNU, Gløshaugen, som nå er innredet som et hjem og hvor folk skal bo som forsøkskaniner. En del av fremtidens energimiks også i Norge er solcelletak på bolighus. Derfor ble dette stedet valgt.

Verden trenger mer klimavennlige energiløsninger for å nå målet satt av FNs klimapanel om å begrense global oppvarming til to grader.

– Produksjon av olje og gass har utviklet seg til å bli et sentralt grunnlag for norsk velstand. Samtidig er energiproduksjon den absolutt viktigste kilden i verden for utslipp av CO2 og andre klimagasser, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

NTNU blant de fem fremste i Europa på klimaforskning

Økt, sikker og bærekraftig tilgang på energi er en sentral utfordring for verdenssamfunnet.

– Norge har både muligheter til og ansvar for å bidra til å håndtere denne utfordringen gjennom produksjon av mer miljøvennlig energi,  og samarbeidet med Statoil vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for slik produksjon, sier Bovim.

I en global rangering av hvilke universiteter som satser mest på forskning på klimaendringer, ligger NTNU blant de fem fremste i Europa. Nå spisses satsningen ytterligere. I dag skrev Bovim og Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, under på en avtale om finansiering av forskning på fremtidens energiløsninger.  

Statoil vil være en del av løsningen

– Statoil skal være et selskap som anerkjennes for å forme fremtidens energi. Vi skal være en del av løsningen og vil samarbeide med de beste forskning- og utviklingsmiljøene i verden for å levere energi til lavutslippssamfunnet. Vi ser fram til å løse nye krevende utfordringer sammen med NTNU sier forskningsdirektør i Statoil, Lars Høier.  

Professor Asgeir Tomasgard ved NTNU mener at om Europa skal nå sin ambisjon om å  redusere CO2 utslippene med 80-90 prosent før 2050, må framtidens energimiks endres fundamentalt.

– Dette krever et smartere energisystem med mer samspill mellom de ulike aktørene og teknologiene, sier Tomasgard.   

Skal bygge opp en verdensledende forskergruppe

Statoil og NTNU skal samarbeide om å bygge opp en verdensledende forskergruppe som skal forstå og forske videre på nye energiteknologier og energiløsninger. Første steg er å rekruttere en internasjonal kapasitet som skal lede arbeidet.  Målsettingen er å tiltrekke seg topp kvalifiserte forskere som skal utvikle ulike typer energisystemer og stimulere til innovasjon og teknologiutvikling. Gruppen skal også vurdere markedsutsikter og effekter av ulike typer klimapolitikk

Statoil bidrar økonomisk med fem millioner i året over fire år med en opsjon på fire nye år. I tillegg ønsker Statoil å bidra med prosjektmidler knyttet opp mot satsingen.  NTNU prioriterer denne forskningen høyt og benytter strategiske midler til samarbeidet, slik at det i første omgang satses 50 millioner kroner på fremtidens energiløsninger.


Thu, 01 Oct 2015 11:32:07 +0200