Aktuelt fra NTNU

 

 

Viktig konseptvalg for Ocean Space Centre

Regjeringen har besluttet å videreføre arbeidet for å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Samfunnsmålet er å sikre verdiskaping gjennom konkurransedyktige norske havnæringer. Kvalitetssikringen slår fast at satsingen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og prosjektet går nå inn i en ny fase. (7.12.2018)

Debattmøte: Åpen tilgang til forskning og Plan S / Debate: Open science and Plan S

Forskningsrådet og NTNU inviterer til møte om åpen tilgang til forskning og plan S. Møtet holdes på Øya helsehus. (22.11.18)

44 millioner til forskning for å redusere digital sårbarhet

Forskningsrådet gir støtte til tre forskningsprosjekter ved NTNU som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet. Prosjektene tilhører Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. (26.10.18)

Instituttleder ved Institutt for historiske studier trekker seg

Tor Einar Fagerland trekker seg fra stillingen som instituttleder ved Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU med virkning fra 18. oktober 2018. (19.10.2018)

Dette betyr statsbudsjettet 2019 for NTNU

NTNU vil få en samlet bevilgning på 6 716 000 000 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Campusutvikling får 14 millioner, som er betydelig mindre enn ventet. Oppstartsmidler til nybygg for helse- og sosialfagene i Elgesetergate 10 ligger dessverre ikke inne. (8. oktober 2019).

Nå kan Samfundet bygge på fengselstomta

NTNU bevilger 7, 5 millioner til rassikring ned mot Nidelva. Det gjør at fengselstomta bak Studentersamfundet kan bebygges.

Regjeringens toppmøte om teknologi på NTNU

Regjeringen holdt sitt toppmøte om teknologi på Gløshaugen mandag. To av NTNUs studenter og to doktorgradsstipendiater fikk delta. (NTNUs intranett, 4.9. 2018)

Moser-teamet med nytt gjennombrudd

Forskere ved Kavliinstiutt for nevrovitenskap har oppdaget et nettverk av hjerneceller som uttrykker vår forståelse av tid innenfor opplevelser og minner. (29.08.2018. Saken er på engelsk.)

NTNU-ledelsen: Nulltoleranse for seksuell trakassering

NTNU har nulltoleranse for seksuell trakassering og annen uakseptabel atferd. Ansatte oppfordres også til å ha en bevisst holdning til bruk av rusmidler på reiser og i andre sammenhenger der man representerer universitetet. (NTNUs intranett, 22.8.2018)

NAV og NTNU skal styrke arbeids- og velferdstjenestene sammen

NAV og NTNU signerte samarbeidsavtale i Arendal. Aktuelle satsningsområder er; arbeid og helse, digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon.

(Pressemelding 16.8.2018).

NRK og NTNU vurderer samlokalisering

NRK skal i høst se på mulighetene for å samlokalisere NRKs virksomhet i Trondheim med NTNU.
(NTNUs intranett, 15.8.2018)

Styrker kraftsenter for kunstig intelligens i Norge

– NTNU er stolt over å være vertskap for Norwegian Open AI Lab. Med dette kraftsenteret sikrer vi rekrutteringen av dyktige fagpersoner og studenter til fagfeltet, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Opptakstall 2018: Flere studieplasser og økte poengkrav ved NTNU

Høyere poengkrav for å komme inn ved NTNU enn i fjor. Dette til tross for at universitetet tilbyr langt flere studieplasser. (Pressemelding 19.7.2018)

NTNU i førersetet for stort EU-prosjekt for smarte byer

Fredag 6. juli fikk NTNU og samarbeidspartnere nyheten om at prosjektet «+ CityxChange» har nådd til topps EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020. 

(NTNUs intranett 6. juli)

Nå er det klart: Det blir vitenskapsfestival i 2019

NTNU skal i gang med å booke stjerner til neste års vitenskapsfestival, og vil gjerne høre hvem akkurat du har lyst til å møte. Festivalen skal ha høye internasjonale ambisjoner, hente inn verdensledende meningsdannere og nå et bredt publikum. 

(NTNUs intranett 26. juni)

Oppdatering på NTNUs e-postproblemer 25. mai

En del ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har siden 14. mai hatt tidvise problemer med å sende og motta e-post. Dette betyr at svartiden på e-poster fra publikum og eksterne samarbeidspartnere dessverre kan ha blitt bli lang som følge av problemene. 

(NTNUs intranett 25. mai)

Mulig streik kan stoppe eksamener ved NTNU

Hvis NTNU rammes av streik fra torsdag, vil all skriftlig eksamensavvikling i Trondheim trolig stoppe opp fra og med tirsdag 29.mai. Muntlige eksamener og alle eksamener i Gjøvik og Ålesund vil stort sett gå som planlagt.  

(NTNUs intranett 23. mai 2018).

Epost-problemer på NTNU

IT-avdelingen leter fortsatt etter årsaken til problemene med NTNUs e-postsystem. Feilen ble først oppdaget 14. mai og har siden kommet og gått. Microsoft og Uninett hjelper til med feilsøkingen, sammen med IT-avdelingens egne folk. (NTNUs intranett 22. mai 2018).

250 nye studentboliger i Gjøvik

Arkitektskisse over to tårn i Røverdalen, Gjøvik. Illustrasjon.Sit (Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim) vil bygge dobbelt så mange studentboliger i Røverdalen enn hva som var planlagt. Byggingen av 250 nye studentboliger kan kanskje starte allerede høsten 2018. (NTNUs intranett 9. mai 2018)

 

 

32 millioner til norsk-estisk øvingsarena for informasjons- og kybersikkerhet

EØS-arbeidsprogrammet «Green ICT» bevilger 32 millioner kroner til det virtuelle treningsmiljøet «Open Cyber Range». Prosjektet er et norsk-estisk samarbeidsprosjekt der Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Gjøvik er en av samarbeidspartnerne. (NTNUs intranett, 3. mai 2018)  

 

Bilde fra immatrikulering i Gjøvik.

Gledelige søkertall for NTNU

Søkertallene til NTNU øker kraftig. Hele 24.638 søkere har NTNU som førstevalg. Dette er en oppgang på nær 7,2 prosent sammenlignet med i fjor.

 

NTNUs samarbeidspartneres innspill til fremtidens campus

Leder til en nyhetssak om campusutvikling på NTNU.Hva skal campus være for de som ikke studerer eller jobber ved NTNU?Ønsker om sosiale møteplasser, en lekens katedral og verksteder for innovasjon er noen av innspillene som har kommet fra NTNUs samarbeidspartnere.

 

 

Vil gi videreutdanning til 20.000 voksne hvert år

NTNU planlegger å doble omfanget av sin etter- og videreutdanning (EVU) i løpet av tre år. Antall voksne i arbeid som tar videreutdanning som gir studiepoeng ved universitetet skal øke fra vel 8300 i fjor til om lag 20.000 i 2020, kunngjorde prorektor for utdanning, Anne Borg, under et seminar i Oslo onsdag 11.april.


 

Hvordan skal norsk arbeidsliv sikre konkurransekraften?

Etter- og videreutdanning er en voksende utfordring for norsk arbeidsliv. Det er behov for mer digital kompetanse, og mange mener at arbeidstakere må basere seg på livslang læring for å holde tritt med tempoet arbeidsoppgaver forandres i. Samtidig viser nye tall (Læringsmonitoren, Keute og Drahus 2017) at antallet som tar både formell og uformell etter- og videreutdanning er synkende. (Pressemelding 5. april 2018 )


Fridtjof Nansen-pris til språkforsker Terje Lohndal

Terje Lohndal. Foto.Professor Terje Lohndal (32) ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, får Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2018. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap.

 

 


NTNU og SINTEF leverer ny plan for Ocean Space Centre

NTNU og Sintef har levert en ny plan for Ocean Space Centre til Nærings- og fiskeridepartementet etter at den forrige planen fra januar 2017 ikke ble funnet samfunnsøkonomisk lønnsom.

Det nye konseptet innebærer at investeringskostnaden reduseres med ca. 300 millioner kroner, samtidig som at prosjektet får en betydelig utvidet funksjonalitet og markedspotensial sammenlignet med tidligere. (23.03.2018)


May Britt og Edvard Moser. Foto.

Storkorset tildeles May-Britt Moser og Edvard Moser

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes av Kong Harald til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin særlig fremragende innsats innen nevrovitenskapelig forskning. (01.03.2018)

Oppdatert: Se video fra utdelingen

 


Terje Lohndal. Foto.Forskertalentpris til språkforsker Terje Lohndal

Professor Terje Lohndal (32) ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, er tildelt Forskningsrådets pris for unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. (NTNUs intranett, 16.2.2018)

 

Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde

NTNU-studentene er i meget stor grad enige i at de går på det studiet de helst vil gå på. De er også totalt sett fornøyde med disse studiene. (Pressemelding 5.2.2018)


Selda Ekiz hadde show under Starmusfestivalen i Trondheim i 2017.Ny vitenskapsfestival i Trondheim i 2019

NTNU vil bidra til å videreutvikle Trøndelag som kunnskapsregion og nok en gang lede an i arbeidet med å lage en ny vitenskapsfestival i Trondheim og  i 2019. (Pressemelding 1.2.2018)

 


Steinar Krokstad mottar prisen på vegne av HUNT.Karl Evangs pris til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Karl Evangs pris for 2017 går til en av verdens største samlinger av helseopplysninger, norske HUNT.  170 doktorgrader og rundt 1700 vitenskapelige publikasjoner har så langt sett dagens lys på bakgrunn av HUNT-materialet. HUNT er en formidabel kunnskapskilde. (NTNUs intranett, 31.1.2018)


Maria Fernandino, Henrik Koch og Eugenia Melinnikova leder de tre prosjektene som har fått midler fra FRIPRO.FRIPRO Toppforskmidler til tre NTNU-prosjekter

Tre forskningsmiljøer ved NTNU får mellom 15 og 25 millioner kroner hver. Ialt 24 forskningsmiljøer er tilgodesett med midler i ordningen FRIPRO Toppforsk. (NTNUs intranett, 31.1.2018)


20 millioner til Norwegian Cyber Range ved NTNU

Landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnets sektorer opprettes på Gjøvik. Oppland fylkeskommune støtter etableringen av test- og øvingsarenaen Norwegian Cyber Range (NCR) med 20 millioner kroner over tre år. (NTNUs intranett, 26.1.2018)


 Som en av prosjektlederne bak Virtuelle kjemiske rom er Hilde Lea Lein nå merittert.

Dette er de meritterte underviserne ved NTNU

Torsdag 25. januar ble det klart hvem av NTNUs undervisere som innvilges status som meritterte undervisere ut pilotperioden 2020. (NTNUs intranett, 25.1.2018)

 


Merethe Kvidal og Gunnar BovimRegjeringen bevilger penger til helhetlig campusbygging

– Unik mulighet til å skape fremtidens universitet, sier Rektor Gunnar Bovim. (Pressemelding 19.1.2018)