AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

Blomster

AFFU [Avdeling For Forskning og Utvikling) er en samorganisering mellom Faggruppe for voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag (VOP) ved Det medisinske fakultet, NTNU, og St. Olavs Hospital. Vår ekspedisjon er lokalisert på Lade i sykehusområdet til Divisjon for Psykisk Helsevern Østmarka, Lade i Trondheim.

Faggruppen driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Gjennom mange år har vi etablert et stort nettverk ved regionale, nasjonale og internasjonale forgreninger. Dette har resultert i en rekke samarbeidsprosjekt med utstrakt utveksling av kunnskap, publikasjoner av artikler i internasjonale journaler, forskningsmidler og doktorgrads arbeider.