Rom- og timeplansystem ved NTNU

Rom- og timeplansystem ved NTNU

NTNU valgte i 2016 TP som timeplanleggings-, eksamensplanleggings og romreservasjonssystem.

Timeplanleggingssystemet ved NTNU skal kunne foreta timeplanlegging av all undervisningen ved nye NTNU.

Timeplanleggingsverktøyet skal sørge for riktig utnyttelse av faglærere og undervisningslokaler og gi studentene kollisjonsfrie studieløp.

Oversikt over NTNUs undervisningsrom finnes i romdatabasen og mange av disse kan reserveres via romreservasjonssystemet.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Jonsvannsveien 82, inngang D, 3. etasje

Postadresse:

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Postboks 8900
7491 Trondheim

Epost:
tp-hjelp@ntnu.no