Gruppeledere

Gruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

  • Reiseregninger
  • Timelønn og honorar
  • Min Tid
  • Oppdragstaker
  • Utbetaling til utland
  • Refusjon av utlegg
  • Forskningstermin / feltarbeid
  • Brukerstøtte HR-portalen
  • Reiseforskudd

Attestanter for variabel lønn og reiseregninger

12 apr 2018