Servicesenter for økonomi

Økonomiavdelingen

Servicesenter for økonomi

Servicesenter for økonomi skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom felles økonomifunksjon og øvrige deler av NTNU.

Kontakt oss: kontakt@okavd.ntnu.no 

Tlf. lønn og reiseregning: 73 41 31 40 mandag til fredag kl. 10 – 14


Kontakt oss

Vi jobber med: 

  • Kommunikasjon og brukerkontakt
  • Opprette og vedlikeholde tilganger i alle NTNUs økonomisystem
  • Bidra til utvikling og opplæringstilbud
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning