Seksjon for økonomitjenester

Økonomiavdelingen

Seksjon for økonomitjenester

Seksjon for økonomitjenester har som hovedoppgave transaksjonelle økonomitjenester som ivaretar funksjoner knyttet til lønn, bestilling, inngående faktura og avstemming.

Kontakt oss: kontakt@okavd.ntnu.no 

Tlf. lønn og reiseregning: 73 41 31 40 mandag til fredag kl. 10 – 14


Ansatte i seksjonen

Ansatte i seksjonen


Ansattliste