Økonomiavdelingen

Seksjon for økonomitjenester

Seksjon for økonomitjenester har som hovedoppgave transaksjonelle økonomitjenester som ivaretar funksjoner knyttet til lønn, bestilling, inngående faktura og avstemming


Ansatte i seksjonen