Økonomiavdelingen

Seksjon for økonomirådgivning

Seksjon for økonomirådgivning skal ivareta prosesslederfunksjonen for følgende NTNU-prosesser: Innkjøp, BOA-prosjekter, regnskap og økonomistyring.


Ansatte i seksjonen


Kontakt oss

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no


Gruppene i seksjonen