Seksjon for økonomirådgivning

Økonomiavdelingen

Seksjon for økonomirådgivning

Seksjon for økonomirådgivning skal ivareta prosesslederfunksjonen for følgende NTNU-prosesser: Innkjøp, BOA-prosjekter, regnskap og økonomistyring.

Kontakt oss: kontakt@okavd.ntnu.no 


Ansatte i seksjonen

Ansatte i seksjonen


Ansattliste