Økonomiavdelingen

Seksjon for økonomirådgivning

Seksjon for økonomirådgivning arbeider med regnskap/controlling, innkjøp, prosjektstøtte, EU-prosjekter


Ansatte i seksjonen