Gruppeleder

Gruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

  • Behandling av inngående faktura, både innland og utland
  • Behandle purringer og inkasso
  • Skanning og verifisering av ulike bilag
  • Registrering av nye leverandører
  • Bestille varer og tjenester for Fellesadministrasjonen
  • Kjøre utbetalinger, samt avregninger og kontoutdrag
  • Behandling av refusjoner og tilbakebetalinger
  • Periodelukking av leverandørreskontro
  • Oppfølging og opprydding av leverandørreskontro
  • Retting av bilag som ligger i ulike grensesnitt og kjøre sperrerapporter
12 apr 2018