Faggruppe profilering og arrangement

Kommunikasjonsavdelingen

Faggruppe profilering og arrangement

Faggruppeleder

Faggruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

Faggruppa har blant annet overordnet ansvar for NTNUs

I tillegg har fakultetene og noen av NTNUs større enheter egne kommunikasjonsrådgivere som vi samarbeider tett med.

Spørsmål om grafisk profil:
hjelp@komm.ntnu.no

Hjelp til selvhjelp, maler og logo.