Kommunikasjonsavdelingen

Faggruppe Nett og nyheter

Faggruppeleder

Vi jobber med

Faggruppa har blant annet overordnet ansvar for NTNUs

  • forskningsformidling
  • internkommunikasjon og intranett
  • eksterne nettsider
  • nyhetsformidling og pressekontakt
  • sosiale medier

Faggruppa deltar også i digitaliserings- og prosessforbedringstiltak ved NTNU.

Vi jobber tett med kommunikasjonsrådgiverne på andre enheter.

Tips oss om nyheter:
tips@komm.ntnu.no

Henvendelser om web:
web@komm.ntnu.no