Faggruppe Nett og nyheter

Kommunikasjonsavdelingen

Faggruppe Nett og nyheter

Ansattliste

Faggruppeleder

Faggruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

Faggruppa har blant annet overordnet kommunikasjonsansvar for NTNUs

Pressekontakter

Tips oss om nyheter:
tips@komm.ntnu.no

Henvendelser om web:
hjelp.ntnu.no