Faggruppe for lederstøtte og samfunnskontakt

Kommunikasjonsavdelingen

Faggruppe for lederstøtte og samfunnskontakt

Faggruppeleder

Faggruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

  • Kommunikasjonsfaglig lederstøtte og samfunnskontakt
  • Alumni
  • Administrativ lederstøtte for toppledelsen
  • Campusprosjektet

Varsling av myndighetsbesøk og henvendelser om samfunnskontakt: 
samfunnskontakt@komm.ntnu.no