Erklæring

Erklæring

Dette nettstedet inneholder informasjon som er publisert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Vi gjør oppmerksom på at innholdet er en blanding av offisiell og uoffisiell informasjon, og at institusjonen NTNU ikke tar juridisk ansvar for at alle opplysninger som finnes på disse sidene er korrekte. Med offisiell informasjon mener vi informasjon/referanser som er gjort tilgjengelig av ansatte, studenter eller andre på vegne av NTNU. Vi har som mål at all slik informasjon skal være oppdatert og etterrettelig. Hvis du oppdager feil, ber vi om at du melder dette tilbake til kontaktadressen som skal være oppgitt nederst på hver side, eller til web@komm.ntnu.no .

NTNU tar ikke ansvar for tekniske problemer som måtte oppstå som følge av at du laster ned filer fra NTNU-nettet, eller at du følger lenker fra våre sider til andre nettsteder.


Kommunikasjonsavdelingen NTNU
kontakt@komm.ntnu.no