Konsulenttjenester

Systemutvikling og integrasjon
Utvikling av NTNU-spesifikke løsninger og nødvendige tilpasninger av kjøpte systemer.

Rådgivning og profesjonell prosjektledelse
NTNU IT har erfarne rådgivere innefor de fleste områder innenfor IT og samtidig besitter disse en betydelig NTNU-kompetanse. Kompetanse på prosjektledelse er videre opparbeidet gjennom bevisst rekruttering samt bevisst utvikling og utnyttelse av prosjektmetodikk.

Workshopledelse
Tjenesten Workshopledelse gir hjelp til planlegging, gjennomføring og dokumentering av workshoper.


Fri, 04 Jan 2013 08:53:15 +0100

NTNU IT

Kontakt:

Orakeltjenesten

Telefon: (735) 91500
E-post: orakel@ntnu.no
IT-hjelp for ansatte
IT-hjelp for studenter

Skranke: 
Gløshaugen: Sentralbygg II, rom 202
Dragvoll:         Bygg 8, nivå 5