Katalogendringer

Her kan du legge inn nye oppføringer, endre og slette eksisterende oppføringer.

NB! Dette gjelder kun katalogendringer. For oppsigelse eller oppretting av abonnement, bruk
bestillingsskjema for telefon.

Alle felter merket med stjerne (*) fylles ut

Kontaktperson for denne bestillingen
Navn
*Epost
*Telefonnr

Slett denne oppføringen fra katalogen
Skriv inn nye verdier i de feltene du ønsker å endre og trykk deretter "Fortsett".
*Telefonnr
*Etternavn
Fornavn
Epost-adresse
Mobil
Firma/Institusjon
Stilling
Arbeidsadresse
Bygg
Romnummer
Fakultet
Institutt/Avdeling
Gruppe