Aktiviteter og arrangement

NTNU IT har flere seminarserier og konferanser knyttet til bruk av IT ved NTNU. 

Arkiv

Les om tidligere arrangementer under.


IKT på plakaten

72 av NTNUs ledere, systemeiere og andre IT-interesserte deltok på årets IKT-seminar på Roar Aspli Dokkhuset fredag 7. juni. Flinke foredragsholdere og et engasjert publikum sørget for givende IKT- timer.

 

IKT på plakaten

72 av NTNUs ledere, systemeiere og andre IT-interesserte deltok på årets IKT-seminar på Roar Aspli Dokkhuset fredag 7. juni. Flinke foredragsholdere og et engasjert publikum sørget for givende IKT- timer.

 

IT på NTNU
IT-sjef Håkon Alstad startet dagen - etter et kunstnerisk innslag av Magnify the Sound - med å snakke om IT-trendene innen UH-sektoren (Universitet og Høgskole). Seksjonssjef Hanne M. Glad fortalte om pågående prosjekter og spennende nyheter fra NTNU IT.

Datamaskin som campusovn
Visste du at datakraft og varme fra store supercomputere kan gjenvinnes til varme som kan brukes på campus? Det snakket Geir Skaaren fra EiendomsforvaltningAnders Christensen og jr.en veldig inspirerende om.

Skråblikk fra juristene
To av NTNU-juristene, Hanne Merete Sørgjerde og May Liz B. Tho, snakket om informasjonssikkerhet - men ikke i "uforståelige" juridiske termer. Innlegget var godt tilpasset målgruppa: både vinkling og presentasjn falt i smak hos publikum.

Jubilerende orakler
Orakeltjenestens 50-årsjubileum satte en ekstra spiss på årets IKT-seminar på Dokkhuset. Grunnleggeren, Norman Sanders, fortalte levende og humoristNorman Sandersisk om den spede oppstarten i 1963.

Digital eksamen
Sven Erik Sivertsen fra Studieavdelingen skisserte arbeidet som gjøres rundt å digitalisere eksamen. Temaet fenget hetl tydelig - og det kom flere spørsmål fra salen.

IKT-styring på NTNU
Vi fikk presentert organisasjonsdirektør Ida Munkebys tanker rundt styring av IKT på NTNU. Hun snakket blant annet om at drift og utvikling henger nøye sammen.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
LMS engasjerer
Knut Veium forklarte prosessen rundt anbud og valg av ny leverandør av LMS (læringssystem). Mange har engasjert seg i denne saken, og det ble også her en del spørsmål fra salen.

Leger som bryr seg
Stipendiat Håkon A. Bolkan fra NTNU/St. Olav viste - i ord og bilder - hvordan en håndfull leger har startet den veldedige organisasjonen Capa Care. De bruker fritida si på å lære opp helsepersonell i Sierra Leone - som har et skrikende behov for kirurger. Han håper å finne ressurser også innen IT for å øke kapasiteten.Håkon A. Bolkan

Orakeltjenestens far

Orakeltjenesten 50 år? Hva i all verden gjorde oraklene den gangen? Verken studenter eller ansatte hadde datamaskin på den tida, tenker du kanskje. Orakeltjenestens far, Norman Sanders, fortalte dagens leder for Orakeltjenesten, Jan Ole Waagen, mange historier fra oppstarten...
Norman Sanders

Orakeltjenestens far

Orakeltjenesten 50 år? Hva i all verden gjorde oraklene den gangen? Verken studenter eller ansatte hadde datamaskin på den tida, tenker du kanskje.


Norman Sanders og Jan Ole Waagen (Foto: Vibeke Ann Pettersen/NTNU

Orakeltjenestens far, Norman Sanders, fortalte dagens leder for Orakeltjenesten, Jan Ole Waagen, mange historier fra oppstarten i 1963.  (Foto: Vibeke Ann Pettersen/NTNU).


– Det var helt utrolig spennende tider, sier «Orakeltjenestens far», Norman Sanders, på sitt velklingende engelske morsmål. 83-åringen husker fortsatt en del norske ord og uttrykk, men snakker for lettvinthets skyld engelsk. Vi slår av en prat i kaffepausen under IKT-semninaret på Dokkhuset, hvor han fortalte levende og morsomt om oppstarten for 50 år siden.

Trodde datamaskin var garderobeskap

Han kom til Trondheim som leder for Regnesenteret i februar 1963. Den første datamaskinen, GIER, hadde kommet noen måneder før. (GIER står for Geodetisk Institutts Elektroniske Regnemaskine.)
Engelskmannen kom til Trondheim fra en sjefjobb i Boeing-fabrikken i Amerika. Han fikk sjokk da han så den enslige, to meter høye GIER. – Jeg trodde det var klesskapet hvor jeg kunne henge fra meg frakken min! ler Sanders.

Hundrevis av studenter ville på kurs

Sanders startet frivillige programmeringskurs for studenter på fredags ettermiddager. Ingen trodde at særlig mange ville velge å bruke fritida si på det. Men Sanders fikk hengt opp en notis i Sentralbygget. 250 studenter møtte opp! Lokalene ble sprengt, og studenter ventet utenfor auditoriet også ved de neste to kursene som ble startet rundt påske dette semesteret.Immatrikulering 1963

Så mange spørsmål

Snart ble det helt umulig for Sanders og de par-tre kollegene å svare på alle spørsmålene fra studentene som gikk på programmeringskurs. Da kom Sanders på ideen om å starte en hjelpetjeneste som kunne besvare de kunnskapstørste studentene.
– Navnet «Orakel» nærmest ramlet ut av munnen da kollega Knut Skog snudde seg på vei ut kontordøra og spurte «Men hva skal det hete?» forteller Sanders.

Se video

Se og hør Orakeltjenestens far fortelle om oppstarten av Regnesenteret, i video fra ITovation i november 2012. Der forteller den 83-årige energibunten levende og interessant om oppstarten av datakursene for studenter.

Les mer om datahistorien ved NTNU i Ola Nordals bok: Verktøy og vitenskap (Tapir Akademisk forlag).

Samfundet 1963
Studentersamfundet 1963. (Prospektkort utlånt av Knut L. Vik.)

Basis IT - for alle

Vi har alltid mange spennende prosjekter på gang. Vi betjener rundt 25 tusen studenter og ansatte. Like mange som i en mellomstor by! Her får du et lite innblikk i de mest aktuelle akkurat nå. Ta kontakt med prosjektlederne hvis du vil vite mer.

NTNU-IT

Basis IT - for alle

- Bygger IT-grunnmuren

Vi har alltid mange spennende prosjekter på gang. Vi betjener rundt 25 tusen studenter og ansatte. Like mange som i en mellomstor by! Her får du et lite innblikk i de mest aktuelle akkurat nå. Ta kontakt med prosjektlederne hvis du vil vite mer.

Mange av prosjektene ved NTNU IT inngår i Basis IT, som er et program med ni ulike prosjekter.  Basis IT:

 • er IT som skal være felles for alle på NTNU
 • er et program med ni prosjekter
 • programleder er Arne Fjerdrumsmoen

Disse prosjektene er med:

 • Gruppevare for ansatte - felles system for epost og kalender
 • Gruppevare for studenter - felles system for epost
 • Innsida 2.0 - nytt intranett for studenter og ansatte
 • Erom - verktøy for samhandling i prosjekter
 • IAM - Identity & Access Management
 • Lagring
 • Søk
 • TIA (tjenesteorientert informasjonsarkitektur)
 • NVSA

 

NOKIOS - En viktig arena for ledere

- Det er bra at ledere tar IKT-utfordringene på alvor, og NOKIOS-logohever sin kompetanse . IKT påvirker utviklingen, både i samfunnet og organisasjoner, sier Freddy Barstad fra NTNUs IT-avdeling.

Ikke bare for IT-folk

NOKIOS - En viktig arena for ledere

- Det er bra at ledere tar IKT-utfordringene på alvor, og NOKIOS-logohever sin kompetanse . IKT påvirker utviklingen, både i samfunnet og organisasjoner, sier Freddy Barstad fra NTNUs IT-avdeling.

Denne årlige konferansen for IKT i offentlig sektor ble arrangert for femte gang. Leder for programkomiteen var prodekanus og professor ved IME-fakultetet, John Krogstie. 350 deltakere fikk glede av mange interessante innlegg, workshops og sesjoner med ulike temaer.

Stykkevis og delt
- De som skal ta beslutninger bør vite en del om IT, og hvilke muligheter og utfordringer som må tas hensyn til, sier Barstad. Mange store organisasjoner i det offentlige opplever at det ikke er en helhetlig tenkning rundt IT, og at alt blir stykkevis og delt.
- NTNU har de samme utfordringene som resten av samfunnet, sier prosjektleder Ragna Ann Berge fra NTNU.

Fyrlykt og sosiale medier
Årets vinner av Fyrlyktprisen ble Statens kartverk med Se eiendom. Blant de nominerte var også Bergen kommune med en slags "Min side-løsning" for innbyggerne.
 Bruk av sosiale medier i det offentlige var et populært tema blant konferansedeltakerne. Det var også stor interesse for temaer rundt sikkerhet og personvern ved bruk av ny teknologi i det offentlige.

Neste års NOKIOS
Berge har allerede begynt på forberedelser til neste års konferanse. Det nye hotellet på Piren - som skal åpne til våren - er bestilt for  NOKIOS 2012, som arrangeres i dagene 30. oktober - 1. november. Følg med på NOKIOS`nettsider.

 


NOKIOS = Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

 

Video og presentasjoner

Arrangører

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og NTNU.

Støttes av Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet og Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere

Accenture, Bouvet, Capgemini, Telenor, Skatteetaten, Ekor, Universitetet i Agder, Statens dataforum, Brønnøysundregistrene, Grenlandssamarbeidet, Bergen kommune, Universitetet i Oslo og Offsek.

 

IKT-møteplassen på Dokkhuset

Årets IT-seminar samlet 76 deltakere fra hele NTNU på Dokkhuset 27. mai. Her kan du få med deg litt av høydepunktene.  Se video fra IT-konferansen

IT-direktør Tor Holmen

IKT-møteplassen på Dokkhuset

Årets IT-seminar samlet 76 deltakere fra hele NTNU på Dokkhuset 27. mai. Her kan du få med deg litt av høydepunktene.  Se video fra IT-konferansen

IT-direktør Tor Holmen

Tema for årets seminar var framveksten av ny teknologi, og hvordan vi kan møte studenter og ansattes IT-forventninger framover. Og hvilken betydning har nasjonale og UH-sektorelle (universitets- og høgskole-sektorelle) initiativ for våre valg?
IT-direktør Tor Holmen åpnet seminaret og delte noen av sine tanker med forsamlingen.

"Sosialis ruptimus vulgaris"
Professor dr.polit Arne Krokan fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap snakket om sosiale medier. Hvordan disse endrer de tradisjonelle mediene, annonsesystemene og måten å handle og samhandle på. Men hva med universitetene? Hvordan kan vi gjøre bruk av web 2.0-tjenester, hvordan kan vi redesigne læreprosesser og kommunisere med våre studenter på nye måter?

Norgesuniversitetet & eCampus
Både nasjonalt og innen UH-sektoren er det flere initiativ som på ulike måter påvirker hvordan NTNU legger til rette for bruk av IKT. To eksempler på dette er Norgesuniversitetet og eCampus-programmet. Norgesuniversitetet er Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT-støttet og fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet.

eCampus på stadsbudsjettet
Julie Feilberg, styreleder i Norgesuniversitetet & Ingrid Melve, prosjektleder for eCampus, Uninett, snakket om disse temaene. eCampus er et program som skal tilrettelegge for bedre læring og forskning i høgere utdanning ved å etablere et samarbeidsmiljø for arbeid med moderne teknologi og infrastruktur. Programmet er finansiert over statsbudsjettet for 2011.

IT-konferanse
Classmate.no
Knut Wien snakket om Classmate.no, som er et websamfunn utviklet av studenter for studenter i et tverrfaglig samarbeid ved NTNU, ledet av Entepenørskap. Classmate er et digitalt treffsted for studenter. De kan se og snakke med klassevennener og lærere, og de kan være med på å påvirke utdanningskvaliteten ved skolen sin. Målet er at det skal bli et personlig sted for læring, der de får tilgang på det som er viktigst for seg og vennene sine.

Framtidas læringsstøttesystem
Knut Veium fra Studieavdelingen snakket om læringsstøttesystemer (LMS). NTNU er pålagt å anbudsutsette dagens LMS-løsning (It`s Learning). Derfor har Studieavdelingen fått gjennomført et forprosjekt for å belyse hva vi trenger for å ivareta av funksjonalitet i et LMS de neste tre-fem årene. I prosjektrapporten drøftes også hvordan et framtidig LMS-system bør forholde seg til de siste års teknologiske utvikling og tilstøtende systemer - som Innsida 2.0.

Kunstpause
Dagen var variert og matnyttig faglig sett, men det var også føde for både kropp og ånd i tillegg.
Magnify the sound skapte et spennende lydbilde, som vekslet mellom klangflater og rytmiske partier. Trommer og gitar ble manipulert ved hjelp av nye metoder for digital lydbearbeiding.
Vi håper dagen ga mersmak, og at vi ser mange igjen på neste konferanse.

 

 

 

  

Konferanse for IT-ansatte ved NTNU

NB! Presentasjoner tilgjengelig i programmet nedenfor.

NTNU er inne i en prosess for revidering av sin strategi fram mot 2020. IT har en vesentlig rolle for at NTNU skal nå sine mål, både på instituttnivå, fakultetsnivå og for hele institusjonen. Høsten 2009 ble IT-handlingsplanen for perioden 2010-2013 vedtatt. IT-organisasjonen ved NTNU er sammensatt av ressurser på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå og oppnåelse av både strategien og IT-handlingsplanen krever bedre samordning på tvers av nivåene.

Konferanse for IT-ansatte ved NTNU

NB! Presentasjoner tilgjengelig i programmet nedenfor.

NTNU er inne i en prosess for revidering av sin strategi fram mot 2020. IT har en vesentlig rolle for at NTNU skal nå sine mål, både på instituttnivå, fakultetsnivå og for hele institusjonen. Høsten 2009 ble IT-handlingsplanen for perioden 2010-2013 vedtatt. IT-organisasjonen ved NTNU er sammensatt av ressurser på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå og oppnåelse av både strategien og IT-handlingsplanen krever bedre samordning på tvers av nivåene.

Hovedtemaet på konferansen vil derfor bli viet dette arbeidet som IT-organisasjonen står overfor i de neste to-tre årene. Vi vil ta del i ledelsens forventninger til oss, temaer innenfor IT i forskning og undervisning, IT i organisasjonen, teknologisk utvikling, IT-sikkerhet og vi vil få rikelig anledning til å diskutere sammenfallende problemstillinger med andre IT-ressurser ved NTNU.

Konferansen finner sted på Rica Hell hotell den 21.- 22. oktober 2010. 

Hovedrammene for programmet er nå klare (se også detaljert program):

Dag 1, 21.oktober:

10.00 - 11.30:

Innledningsforedrag ved Prorektor Berit Kjeldstad og studenttingsleder Amund Aarvelta.

Presentasjoner:

11.30 - 13.00:

IT-handlingsplan for NTNU ved Tor Holmen, samt program Basis IT ved Arne Fjerdrumsmoen.

Presentasjon:

13.00 - 16.00:

Fagnær IT, flere innlegg innenfor læringsmiljø og undervisning og forskning.

Presentasjon:

16.00 - 17.30:

IT-organisasjonen, erfaringer, utfordringer og veien videre.

Presentasjon:

Lunsj kl. 14.00. Middag kl. 20.00

Dag 2, 22.oktober:

09.00 - 09.45:

Hva skjer i UH-sektoren forøvrig, innlegg fra Uninett ved Petter Kongshaug

09.45 - 10.15:

Informasjonssikkerhet, ved juridisk rådgiver Hanne Sørgjerd

10.30 - 12.30:

To parallelle sesjoner med mer teknisk tilnærming, her blir nye teknologier, IT-arkitektur og tjenester drøftet

10.30 - 12.30:

Workshop: Inkubator - en arena for innovason og samhandling.

Presentasjoner:

12:30: Oppsummering og avslutning med lunsj

 

Transport:

Buss 1:

Fra DMF kl. 08.50 (O. Kyrresgt. 9) via RFB til Rica Hell.

Buss 2:

Fra RFB kl. 09.00 (hovedinngangen) til Rica Hell.

Buss 3:

Fra RFB kl. 09.00 (hovedinngangen) via Dragvoll (Edv. Bulls vei 1) til Rica Hell.

 Retur etter lunsj den 22.oktober.


Mon, 02 Dec 2013 17:01:21 +0100

Ny policy for Informasjonssikkerhet

NTNUs policy og overordnede retningslinjer for Informasjonssikkerhet er under revisjon. Nye/reviderte dokumenter bruker ISO 27002 som mal men er tilpasset oss som Universitet og FoU-virksomhet. Overordnet dokument  er godkjent av Rektor. Forslag til nye styrende og utførende...

Ny policy for Informasjonssikkerhet


NTNUs policy og overordnede retningslinjer for Informasjonssikkerhet er under revisjon. Nye/reviderte dokumenter bruker ISO 27002 som mal men er tilpasset oss som Universitet og FoU-virksomhet. Overordnet dokument  er godkjent av Rektor.

Forslag til nye styrende og utførende dokumenter legges ut på webområde med krav til egen autentisering. For tilgang, se "Rutiner og retningslinjer"

Program for Basis IT-tjenester

Basis ITBasis IT-tjenester er generelle og allmenngyldige IT-tjenester som de aller fleste ved NTNU har behov for, inklusive støtte til bruk av disse og nødvendige underliggende tjenester.

Program for Basis IT-tjenester

Basis ITBasis IT-tjenester er generelle og allmenngyldige IT-tjenester som de aller fleste ved NTNU har behov for, inklusive støtte til bruk av disse og nødvendige underliggende tjenester.

Dekanmøtet ga i november 2009 følgende tilslutning til handlingsplanens omtale av Basis IT-tjenester ved NTNU:

"Gjennomføre et prosjekt med det mål at basis IT-tjenester skal bli felles for hele NTNU. Prosjektet skal beskrive teknologiske, kompetansemessige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser av foreslåtte tiltak. Prosjektet skal bygge på nasjonale retningslinjer for IT i offentlig virksomhet, og gi rom for forskjellighet i lokale løsninger der dette kan godt begrunnes.

Prosjektet skal også ha som mål at tid og ressurser innen IT-virksomheten i større grad kanaliseres til IT-støtte direkte til primærvirksomheten. Prosjektet gjennomføres i faser, som defineres nærmere i nært samarbeid med fakultetene".

Programmet for Basis IT søker å oppnå følgende effektmål:

 • Bedre brukeropplevelse ved å ha enhetlige IT-tjenester.
 • Forenkle samarbeidet internt og eksternt samt forenkle innføring av nye tjenester i organisasjonen, ved å ha enhetlige IT-løsninger.
 • Styrking av IT-støtte til forskning og undervisning ved å dreie ressursbruk fra Basis IT-tjenester til fagnær IT.
 • Oppnå kostnadsbesparelser og en bedre miljøprofil bl.a. ved å konsolidere teknisk infrastruktur.
 • Oppnå et akseptabelt informasjonssikkerhetsnivå.

Organisering:

Se figur som beskriver organiseringen av programmet.

Roller:

 • Leder av styringsgruppen for programmet: Trond Singsås
 • Leder av styringsgruppen for prosjekter i programmet: IT-direktør, evt. andre ved særskilte behov i prosjektene.
 • Leder for utførende programgruppe: Arne Fjerdrumsmoen

Tidsperspektivet for å realisere nye Basis IT-tjenester er lang (4 år). Derav er det forventet at målene må justeres ut fra årsaker som; nye erfaringer, nye teknologiske muligheter, endrete organisatoriske eller strategiske føringer m.v. Programgruppen vil ivareta at denne type endringshåndtering blir et sentralt tema i hele programforløpet.
 

Følgende prosjekter inngår:
 

IAM:

Hovedformålet med prosjektet er å imøtekomme eksisterende og fremtidige behov for identitetsforvaltning, i hht. NTNU sin langsiktige strategi (2020).

NTNU sine eksisterende løsninger for brukerhåndtering har en rekke begrensninger i forhold til identifiserte behov. Noen kartlagte utfordringer er vedlikehold av identiteter i mange løsninger, lite fleksibilitet samt forsinkelser i opprettelse og administrasjon av brukere, egenutviklede løsninger, begrenset mulighet til sporbarhet og revisjon/kontroll av transaksjoner. Forbedringer i løsningene knyttet til identitetshåndtering og tilgangsstyring vil tilrettelegge for høyere produktivitet og prosessoptimaliseringer, økt brukertilfredshet, bedre sikkerhet og kontroll, og økt etterlevelse av lover og retningslinjer.

NVSA: Nettverk sikkerhetsarkitektur.

Prosjektet består av fire biter:

 •  Terminalserverløsning: tilby sikker tilgang til lagrede data.
 •  IDS: Automatisk overvåking av NTNUs nettverk for å avdekke mulige angrep og virus.
 •  Brannmurløsning.
 •  Authentisering: Autentisering ved bruk av NTNUs datanettverk (basert på 802.1X ).

Innsida-prosjektet:

Forprosjektet ble avsluttet 1.kvartal 2010, og etablering av hovedprosjektet er nå igang. Per Hovde ledet arbeidet i forprosjektet, og vil også fortsette som prosjektleder i hovedprosjektet.

Lagringsprosjektet:

Det eksisterer ikke i dag en felles Basis IT-lagringstjeneste for hele NTNU. Enhetene har i stor grad anskaffet og administrert sin lagringstjeneste, ut fra de lagringsbehov som eksisterer. Forprosjektet skal utrede alternative løsninger for lagringstjenesten, og foreslå den løsning som best innfrir programmets mål.

Gruppevarprosjektet:

Basis ITs gruppevaretjeneste består av flere underliggende tjenester:
  - Primære tjenester: adressetjeneste, e-post, fraværsoversikt, kalender.
  - Sekundære tjenester: lynmeldinger, reservasjon, telefoni.
Forprosjektet skal utrede alternative løsninger for gruppevaretjenesten, og foreslå den løsning som best innfrir programmets mål.

Lenke til programmets interne sider.

Åpnere fellesskap - en møteplass for bruk av IKT ved NTNU


 

Den 28.mai 2010 hadde vi gleden av å inviterer kolleger fra hele NTNU til IKT-seminar på Dokkhuset. Her fikk vi høre om  noen av de spennende og viktige IKT initiativ som er igang ved NTNU. Totalt hadde vi 70 påmeldinger til arrangementet, med en god spredning fra ulike fagmiljøer ved NTNU, noe som ga et godt grunnlag for plenumsrefleksjon.

IKT-seminarer Dokkhuset - 2010

Åpnere fellesskap - en møteplass for bruk av IKT ved NTNU


 

Den 28.mai 2010 hadde vi gleden av å inviterer kolleger fra hele NTNU til IKT-seminar på Dokkhuset. Her fikk vi høre om  noen av de spennende og viktige IKT initiativ som er igang ved NTNU. Totalt hadde vi 70 påmeldinger til arrangementet, med en god spredning fra ulike fagmiljøer ved NTNU, noe som ga et godt grunnlag for plenumsrefleksjon.

Programmet

Åpning v/ IT-direktør

IT-direktør ved NTNU Tor Holmen har gleden av å åpne seminaret og vil benytte anledningen til dele sine tanker med oss.

Det grønne rommet - "langtidsvarsel om et paradigmeskifte", IDI 

Vi har vært så heldig å få Anders Christensen ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap til å fortelle om hvordan de har endret på sitt datasaltilbud og brukerstøttetilbud slik at disse er mer i overensstemmelse med dagens studentbehov.

"IT-tjenester de aller fleste har behov for", Programmet Basis IT

Programmet Basis IT har som mål å etablere gode basis IT-tjenester som skal bli felles for hele NTNU. Leder av programmet Arne Fjerdrumsmoen informerer om programmets planer og hvilke tiltak som er igangsatt

Tre skritt på veien mot en bedre NTNU-web, Informasjonsavdelingen

Jan Erik Kaarø hos Informasjonsavdelingen informerer oss om viktige tiltak som er igangsatt for å etablere en bedre NTNU-web. Sentralt i dette står de tre initiativene; innføringen av det nye webverktøyet Liferay, Nytt intranett og en ny organisering av webarbeidet på NTNU.

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket ved Ingar Lomheim og Sven Strøm informerer om hvordan NTNU organiserer sitt arbeid med å gjøre flere vitenskapelige artikler åpent tilgjengelig med bakgrunn i signaler fra Forskningsmeldingen og i samsvar med tilråinga fra UHR

Åpnere felleskap

Steivor Bjarghov fra IT-avdelingen vil lede oss i en gjennomgang av dagens presentasjoner hvor vi deler våre refleksjoner og idèer om hvordan disse initiativ og andre vi kjenner til kan komme til nytte for NTNU som helhet.


Mon, 02 Dec 2013 17:09:58 +0100