Faggruppe for

Strategi- og arbeidsgiverfunksjon

Hovedoppgavene her er knyttet til tjenestemannsorganisasjonene, rådgivning ovenfor fakulteter og Fellesadministrasjonen for øvrig, utvikling av politikk og regelverk.

Faggruppen har følgende hovedarbeidsområder:

Lov- og avtaleverk: Rådgivning innenfor lov- og avtaleverk, utarbeidelse av reglementer og retningslinjer innenfor HR-området. Opplæring innen området.

Lønns- og personalpolitikk: Utvikling av lønns- og personalpolitikk og av annen relevant politikk innenfor HR-området. Utredninger innen området.

Sekretariatsfunksjoner: Sekretariatsfunksjon for Klagenemda, LOSAM OI, SESAM og for varslingssaker.

Tjenestemannsorganisasjonene:Oppfølging av tillitsvalgtsystemet, lønnsforhandlinger o.a.

Annet: Håndtering av lærlinger, tilsettingssaker ved sentra, generell lederstøtte og HR- og HMS-informasjon på Innsida