Strategi- og arbeidsgiverfunksjon

Faggruppe for

Strategi- og arbeidsgiverfunksjon

Faggruppens hovedoppgaver er knyttet til tjenestemannsorganisasjonene, rådgivning ovenfor fakulteter og Fellesadministrasjonen, likestillingsarbeid og utvikling av politikk og regelverk.

Faggruppen har følgende hovedarbeidsområder:

Lov- og avtaleverk: Rådgivning innenfor lov- og avtaleverk, utarbeidelse og opplæring av reglement og retningslinjer innenfor HR-området.

Lønns- og personalpolitikk: Utvikling og utredning av lønns- og personalpolitikk og annen relevant politikk innenfor HR-området.

Sekretariatsfunksjoner: Sekretariatsfunksjon for NTNUs utvalg for likestilling og mangfold, Klagenemda, LOSAM OI, SESAM og for varslingssaker.

Tjenestemannsorganisasjonene: Oppfølging av tillitsvalgtsystemet og lønnsforhandlinger.

Kommunikasjon: HR- og HMS-informasjon på Innsida, eksterne avdelingssider, intern kommunikasjon og nyhetsformidling