Faggruppe for

Rekruttering og HR-støtte

Faggruppen ivaretar rollen som personalkontor for Fellesadministrasjonen. I tillegg driver faggruppen utviklingsarbeid på et overordnet nivå  og er også en viktig del av det strategiske HR-arbeidet ved NTNU.

Våre HR-konsulenter utfører personaladministrative oppgaver for de ansatte i Fellesadministrasjonen blant annet innenfor feltene:

  • Ferie
  • Permisjon
  • Arbeidsavtaler
  • Pensjon
  • IA (Inkluderende arbeidsliv)
  • Sykefravær

Faggruppen bistår også med lederstøtte innenfor de samme områdene.

En annen viktig del av gruppens arbeidsoppgaver er rekruttering av nye ansatte til Fellesadministrasjonen. Prosessen innebærer blant annet å:

  • Utarbeide stillingsannonser/kunngjøringer
  • Bistå ved gjennomføring av intervju
  • Innplassere nyansatte i organisasjonen

Den sentrale fraværstjenesten er også plassert i faggruppe for HR-støtte.