Rekruttering og HR-støtte

Faggruppe for

Rekruttering og HR-støtte

Faggruppen ivaretar rollen som personalkontor for Fellesadministrasjonen. I tillegg driver faggruppen utviklingsarbeid på et overordnet nivå  og er også en viktig del av det strategiske HR-arbeidet ved NTNU.

 

Faggruppe for rekruttering og HR-støtte består av tre team: