Arkivplan NTNU

Arkivplan NTNU

NTNU har en Arkivplan som bidrar til at universitetet ivaretar sitt arkivansvar i henhold til arkivloven, og sikrer høy kvalitet i dette arbeidet. Den gir en oppdatert oversikt over NTNUs arkivmateriale og hvordan dette er organisert, periodisert og oppbevart.

I arkivplanen finner du en helhetlig gjennomgang av regelverk, bestemmelser og rutiner som er viktig for å ivareta god saksbehandling, arkivering, informasjonssikkerhet, personvern og innsynsrettigheter. Planen er ment å benyttes aktivt som planleggings- og styringsverktøy for arkivarbeidet, både i det daglige og langsiktig.

Arkivplanen inngår i NTNUs styringsdokumenter for internkontroll.

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: NTNU Hjelp

Telefon: 73 55 89 20

Åpent mandag, onsdag og fredag kl. 12.15-14.30, samt tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.30.


Her befinner vi oss:
Trondheim - Dragvoll
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund