Ansatte i Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Ansatte i Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Ansattliste

Kontakt oss

Kontakt oss


Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: hjelp@doku.ntnu.no

Telefon: 73 55 89 20


Her befinner vi oss:
Trondheim - Dragvoll
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund