Avdeling for campusservice

Avdeling for Campusservice er NTNUs driftsavdeling. Her utføres drift og service av NTNUs bygningsmasse og utearealer, samt utførelse av vedlikeholdsarbeid. Campusservice har kompetanse innenfor mange ulike fagområder, som VVS, elektro, bygningsvedlikehold, utearealer, vakt og sikring, renhold, transport og parkering. Her jobber 362 medarbeidere daglig med over 700.000 kvm bygningsmasse. Faglig kompetanse i kombinasjon med kjennskap til NTNUs bygg, tverrfaglig samarbeid i våre fagområder og NTNUs miljøambisjon ligger til grunn i arbeidet som gjøres hver dag. Campusservice er tett integrert i NTNUs kjernevirksomhet og leverer arbeid av høy kvalitet til det beste NTNUs studenter og ansatte.

 

Kontaktinformasjon

 

E-post:

kontakt@campusservice.ntnu.no

Telefon: 
73 59 54 15 
(08.00–11.30 og 12.00–15.00)

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU, Avdeling for campusservice
7491 Trondheim

Vekter (bemannet 24/7/365):
Tlf. 918 97 373 

ikon lyspære

Meld behov

Alle feil, behov og bestillinger av arbeid til campusservice, skal meldes til e-vaktmester.

Parkering

For en oversikt over hvor du som besøkende eller student kan parkere på NTNU sine campus, se informasjon om parkering.

ikon vekter

Akutte situasjoner

Ved akutte situasjoner utenfor arbeidstid, kontakt vekter på tlf. 918 97 373.

ikon stand

Stand og arrangementer