Avdeling for campusservice

Avdeling for campusservice

01.01.22 ble Avdeling for Campusservice en del av NTNUs Eiendomsavdeling.

Felles nettside for de to avdelingene finnes på https://www.ntnu.no/adm/eiendomsavdelingen

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 

E-post:

kontakt@eiendom.ntnu.no

Telefon: 
91 89 76 96 
(08.00–11.30 og 12.00–15.00)

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU Eiendomsavdelingen
7491 Trondheim

Vekter (bemannet 24/7/365):
Tlf. 918 97 373 

Ansatte