Personal og økonomi

Fakultet for arkitektur og design

Personal og økonomi

Vi jobber med drift- og utviklingsoppgaver innen HMS, personal, økonomi, IT og kommunikasjon – og sekretariatsfunksjoner for styre, råd og utvalg.

person-portlet