banner_fusjon

EN NY EPOKE
STARTER


En ny epoke

Bli med på en tidsreise! Tidsreisen går fra Det Trondhiemske Selskab ble grunnlagt i 1760 fram til NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund slo seg sammen den 1. januar 2016.

1760

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, grunnlagt 1760 (da som Det Trondhiemske Selskab, byttet navn til DKNVS i 1767.)

1870

 • Trondhjems tekniske Læreanstalt. Trondheims første høyere tekniske skole. Skolen skulle utdanne unge menn til maskinister og bestyrere av mindre fabrikker

1877

 • Ålesund får sin Sømandsskole. Dette er starten på maritim utdanning i byen.

1906

 • Røde Kors sykepleieskole. Skolen ble opprettet i Trondheim i 1906.

1910

 • NTH – Norges Tekniske Høiskole, Gløshaugen, Trondheim.
 • Studentersamfundet i Trondhjem blir stiftet. Første formann het Edgar Bonsak Schieldrop og kom med følgende kjente sitat i sin tale på Samfundets ettårsdag: "Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter. Den er blind om ikke øiner kløften mellom disse to ords betydning. Den som blott er det første uten å være det annet, han blir ingen mann, intet helt menneske - han kan i høiden drive det til professor".

1912

 • Trondhjems tekniske mellomskole.

1922

 • Norges Lærerhøgskole, Lade gård.

1929

 • Studentersamfundet får eget hus – Det røde runde på Elgeseter.
 • Den tekniske mellomskolen flytter til Kalvskinnet.

1936

 • Mellomskolen bytter navn til Trondheim tekniske skole (TTS)

1946

 • Kunstskolen i Trondheim. Dette er forløperen til Kunstakademiet i Trondheim (KiT).

1959

 • Lærerskolen i Trondheim. Skolen ble etablert i 1959 som Statens lærerskoleklasser i Trondheim.

1960

 • Lærerhøgskolen – NLHT flytter til nye lokaler på Rosenborg.

1962

 • Trondheim sosialhøgskole. Skolen ble opprettet for å bøte på mangelen av utdanningsinstitusjoner for sosialmedarbeidere i den nordlige delen av landet. Skolen ble den tredje i sitt slag i landet, og den første utenfor Oslo. De tok over lokalene til Norges Lærerhøgskole på Lade gård.

1964

 • Trondheim økonomiske faghøgskole etablert. Forløper til Trondheim økonomiske høgskole (TøH). Heter i dag Handelshøyskolen i Trondheim og er en enhet ved NTNU.

1965

 • Møre og Romsdal tekniske skole blir etablert (Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole fra 1977).

1966

 • Gjøvik tekniske skole ble etablert.

1967

 • Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag. Skolen ble opprettet som en fusjon mellom Trondheim Røde Kors sykepleieskole (1906) og Trondhjems Sanitetsforenings Sykepleieskole (1919).

1968

 • Universitetet i Trondheim ble etablert. Sammenslåingen av Norges Lærerhøgskole (NLHT), Norges Tekniske Høgskole (NTH), museet og biblioteket ved Det Kongelige Videnskabers Selskab (DKNVS) til ett universitet. Stortingsvedtaket som formelt opprettet det nye universitetet kom imidlertid ikke før syv år senere.

1970

 • Nasjonalforeningens og Oppland fylkes sykepleierskole. Skolen ble først etablert av Nasjonalforeningen i 1928 som et ledd i kampen mot tuberkolose. Skolen lå først i Oslo, men ble flyttet til Gjøvik i 1970.

1973

 • Trøndelag musikkonservatorium. Skolen har røtter til Trondhjems musikkskole fra 1911. Den ble delt opp i Trondheim Kommunale musikkskole og Trøndelags musikkonservatorium.

1974

 • Trondheim barnevernhøgskole og Trondheim ergoterapihøgskole etableres
 • Sjukepleierhøgskolen i Ålesund blir etablert.

1977

 • Trondheim tekniske høgskole (TTS) bytter navn til Trondheim ingeniørhøgskole (TiH)
 • Gjøvik ingeniørhøgskole blir til Gjøvik ingeniørhøgskole da de tekniske skolene i 1977 ble overført fra fylkeskommunene til staten og fikk betegnelsen ingeniørhøgskoler.

1978

 • Første byggetrinn Universitetssenteret på Dragvoll innflyttes.

1979

 • Kunstakademiet i Trondheim (KiT), ut fra Kunstskolen
 • De maritime høgskolene blir etablert (Møre og Romsdal Fiskeritekniske Høgskole fra 1983). Starter det toårige studiet Fiskeindustri og havbruk + fortsetter nautikk og maskinteknisk drift.

1980

 • Statens skogskole på Branbu innlemmes i GIH.

1984

 • NLHT bytter navn til Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH)

1986

 • Nasjonalforeningen og Oppland fylkes sykepleierskole blir til Sykepleierskolen i Oppland
 • Eksportmarkedsføring etableres som studium ved Fiskeriteknisk Høgskole, etter forespørsel fra Eksportutvalget for fisk.

1990

 • Trondheim helsefaghøgskole etableres.

1994

 • HiST opprettes av 8 sammenslåinger; Trondheim Ingeniørhøgskole, Statens næringsmiddeltekniske høgskole, Trondheim helsefaghøgskole, Sosialhøgskolen i Trondheim, Sykepleierhøgskolen i Trondheim, Trondheim lærerhøgskole, Trondheim økonomiske høgskole, Musikkonservatoriet.
 • Høgskolen i Gjøvik (HiG) etablert. Sykepleierskolen i Oppland slås sammen med GIH og blir Høgskolen i Gjøvik.
 • Høgskolen i Ålesund (HiALS) etablert. Ingeniørhøgskolen, Sjukepleierhøgskolen og Fiskeriteknisk Høgskole blir én når Høgskolen i Ålesund etableres.

1996

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) blir etablert. NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

1999

 • Nytt høgskolebygg, Campus Ålesund blir en realitet.

2000

 • Realfagbygget, Gløshaugen. Realfagbygget samlet realfagmiljøene fra AVH til Gløshaugen

2013

 • Handelshøyskolen i Trondheim opprettes.

2014

 • Høgskolen i Ålesund blir Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen maritime operasjoner. 15 bedrifter er med, i tillegg til NTNU og Marintek og SINTEF.

2016

 • Fusjon: NTNU, HiG, HiST og HiÅ fusjonerer.