banner_fusjon

EN NY EPOKE
STARTER


intro

NTNU har forandret verden siden 1910. Nå har NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund slått seg sammen. 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land skal jobbe sammen for løsninger på framtidens utfordringer. En ny epoke starter.

Stream

Markering NTNU 2016

NTNU markerte fusjonen 4. januar 2016 med direktesending fra arrangementer i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Statsministeren, kunnskapsministeren, ordførere og rektor med flere deltok. Program for markeringen.

Sendingen kan ses i opptak i LiveStream

Se også dronevideo over alle NTNUs campuser

Visste du at...

Visste du at...

46 000 studenter og ansatte
En voksen menneskehjerne veier gjennomsnittlig 1400 gram. 46 000 hjerner utgjør over 64 tonn hjernekraft.

Studenter på ulike fagområder
Arkitektur: 621
Lærer: 2997
Humaniora: 3280
Naturvitenskap og matematikk: 3985
Samfunnsvitenskap: 6965
Helse: 7250
Teknologi: 13228
Annet: 661

Størst fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag

21 260 søkere med NTNU som førstevalg (2015)
Det tilsvarer antall innbyggere på Frøya, Hitra, Senja, Svalbard, Sørøya og Vega.

6553 uteksaminert med avsluttet grad (2014)
Rissa kommune har 6500 innbyggere.

385 avlagte doktorgrader (2014)
385 er svært pent med romertall: CCCLXXXV.

101 organisatoriske enheter
Tapei 101 i Taiwan er en av verdens høyeste bygninger, og har 101 etasjer over bakken.

120 laboratorier
120 er et viktig tall for mange studenter: 2-årig mastergrad gir 120 studiepoeng.

2 millioner trykte bøker ved bibliotekene
Legges bøkene oppå hverandre, vil bokstabelen gå gjennom ozonlaget og til midt i stratosfæren.

734 000 m2 egne og leide lokaler
Det utgjør 103 fotballbaner med internasjonalt mål.

20 500 store og små rom
Alle innbyggere i Grimstad kunne få eget rom på NTNU.

Historisk tidslinje


Historisk tidslinje NTNU

Bli med på en tidsreise i tekst og bilder fra Det Trondhiemske Selskab ble grunnlagt i 1760 fram til NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund slår seg sammen. Se også: Tidslinjen i tekstversjon.

Tidslinje

Mer om NTNUs historie