Historie

Historie

NTNU er en ung institusjon med en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim.

Røttene går imidlertid mye lenger tilbake. I 1760 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab stiftet, og Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket stammer herfra. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870. I 1910 åpnet NTH, og tolv år senere kom Norges Lærerhøgskole (senere AVH). NTNUs eldste fagmiljø, Bergteknikk, kan føre sin historie tilbake til Bergseminaret som åpnet på Kongsberg i 1757.

I 1968 ble Universitetet i Trondheim (UNIT) opprettet, og fungerte som en administrativ overbygning over NTH, Lærerhøgskolen, og museet og biblioteket ved vitenskapsselskapet. Høyskolene og museet fortsatte å fungere som relativt autonome institusjoner, fram til vedtaket om NTNU i 1995.

 

1700-tallet

1700-tallet

1757   

Det Kongelige Norske Bergseminarium åpner på Kongsberg.

NTNUs eldste fagmiljø - bergteknikk - sporer sin historie hit

Bergseminaret på Kongsberg

Foto: snl.no

1760

DKNVS stiftes

I 1760 ble Norges første vitenskapsselskap Det Trondhiemske Selskab stiftet. I 1767 ble selskappet approbert av Kong Christian VII, og selskapet byttet da navn til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Les mer på DKNVS hjemmeside

 DKNVS

1768  

DKNVS' bibliotek grunnlagt

DKNVS’ bibliotek – i dag Gunnerus-biblioteket – er Norges eldste bibliotek.

 

 


 

1800-tallet

1800-tallet

1833   

Første forslag om et norsk polyteknisk institutt

Forslaget reises flere ganger gjennom 1800-tallet uten at det realiseres.

1870

Trondhjems tekniske Læreanstalt grunnlegges

TTL åpnet sine porter som den første høyere tekniske skole i Norge i 1870. Fram til nedleggelsen i 1916 stod TTL for den fremste teknisk-teoretiske utdannelsen i landet. Læreanstalten sto fadder for det som i dag er Trondheims to store utdannings-institusjoner: HiST og NTNU.

Fremad 17. oktober 1903

1898

TTL flytter inn i Munkegata 1

Grunnsteinen til Læreanstaltbygget i Munkegata 1 ble nedlagt til jubileet i 1895. Bygget fungerer i dag som Trondheims rådhus.

Munkegata 1

1900-1949

1900-1949

1900

Vedtak om opprettelse av Den tekniske høiskole i Tronhjem fattes

Etter lang debatt om høyskolens plassering ble vedtaket fattet 31. mai 1900

Dagsposten 1. juni 1900

1906

Minnestein innmurt i Hovedbygningen på Haakon VIIs kroningsdag

Steinen ble plassert i muren så høyt som byggearbeidet da hadde kommet.

Sten innmurt i hovedbygningens fasade

1910

NTH åpner 15. september

 Åpningsdagen 15. september 1910

1910

Studentersamfundet i Trondhjem stiftet

I starten holdt Samfundet til i Hovedbygningen. Etter hvert flyttet foreningen inn Cirkus, en sirkussal i Prinsensgate.
Les mer om Samfundets historie her.

Cirkus

1921

Tapir blir stiftet

Studenter og ansatte på NTH etablerer sitt eget utsalg av skrivesaker og rekvisita.

1922

Norges Lærerhøgskole (NLHT) etableres på Lade gård.

Skolen ble opprettet ved stortingsvedtak 1. juni 1922 og ga eksamensfri videreutdanning for folkeskolelærere. Elevtallet var begrenset til 60 studenter, på grunn av størrelsen på skolestuen på Lade Gård

Åpning av Norges Lærerhøgskole på Lade, 1922

1929

Studentersamfundet flytter inn Samfundetbygningen i Elgesetergate 1. Se video av byggingen av Samfundet

 

1948

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) blir etablert

Stortinget vedtar en lov som skal sikre studentenes velferd: «Lov om studentsamskipnader».

1949

Sivilingeniørtittelen ble innført som beskyttet yrkestittel

 


 

1950-1999

1950-1999

1950

SINTEF stiftes

Les mer om etableringen av SINTEF og forholdet til NTH

Forskning ved SINTEF 1956

 

1956

Berg studentby åpner

Les mer om SIT og byggingen av studentbyene

Berg studentby ca 1960

1960

Norges Lærerhøgskole flytter til Rosenborg

Les mer om studenteksplosjonen ved lærerhøgskolen

Campus Rosenborg 1974

1960

-tallet

Den store etterkrigsutbyggingen kulminerer

Les mer om utbyggingen av NTH etter 1945

Bygging på Gløshaugen, 1958

1968

Universitetet i Trondheim (UNIT) etableres

Les mer om opprettingen av UNIT

UNIT

1974

Avdeling for medisin (senere Det medisinske fakultet) opprettes under UNIT

Første kull med uteksaminerte medisinstudenter fra Universitetet i Trondheim

1978

Universitetssenteret på Dragvoll åpnes

I 1978 flyttet humanistene ved NLHT til første utbyggingstrinn på Dragvoll. Bygget var det første fysiske, bygningsmessige uttrykk for Universitetet i Trondheim. Dette er et ikonisk bygg som er internasjonalt kjent og har fått mange etterfølgere, også i Trondheim (Royal Garden Hotel, Nye Elektro osv.) Arkitekt: Henning Larsen.

Kong Olav V nedlegger grunnstenen til Dragvoll
1984 Lærerhøgskolen bytter navn til Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) AVH går over til fakultetsstruktur på linje med UiO og UiB.
1996

NTNU etableres

Les mer om opprettelsen av NTNU

 NTNU - Det skapende universitet
1999

Realfagbygget åpner

Realfagbygget

 

2000-tallet

2000-tallet

2010 Jubileumsår NTNU 100 skapende år

Les mer om NTNUs historie i jubileumsboka.