En jubileumsbok om NTNUs historie

En jubileumsbok om NTNUs historie

Forside "Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU". I 2010 jubilerer NTNU. Universitetet kan føre sin historie tilbake til opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim i 1760. Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket stammer herfra. I 1910 åpnet Norges Tekniske Høiskole, og tolv år senere kom Norges Lærerhøgskole. Siden har flere store fagmiljøer vokst frem i Trondheim. Til sammen dannet disse institusjonene utgangspunktet for det som i dag er NTNU. Turbulens og tankekraft - Historien om NTNU handler om utviklingen av disse institusjonene og fagmiljøene, og hvordan de har forstått og utøvet sitt samfunnsoppdrag.

Boken lanseres tirsdag 14. september. Klokken 1400 blir det lanseringsarrangement med "bokbad" og paneldebatt i Realfagbyggets hovedkantine, NTNU Gløshaugen.

Tidligere redaktør for Adresseavisen Gunnar Flikke leder deretter en samtale om NTNUs historie, med vekt på forholdet mellom NTNU og verdiskaping. Forfatterne presenterer historien og boka. Gudmund Hernes var sentral under opprettelsen av NTNU og er vår selvsagte æresgjest. I tillegg kommer et håndplukket knippe kunnskapsrike folk fra forskning og næringsliv.

NTNUs ledende musikkmiljø står for den kunstneriske innrammingen av arrangementet.

Vi har bobler i glass og alle er velkomne.

Det blir anledning til å kjøpe boka, eller hente eksemplarer bestilt gjennom NTNU Alumni.

Historien om NTNU er skrevet av Thomas Brandt og Ola Nordal. For mer om boka se forlagets hjemmeside.

For alle spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
Thomas Brandt / thomas.brandt@ntnu.no
 

 

Følgende er engasjert til å arbeide med boka:

Følgende er engasjert til å arbeide med boka:

Thomas Brandt (hovedforfatter og prosjektleder)

Ola Nordal (medforfatter)

Aslaug Mølmen (vit.ass. med ansvar for historisk statistikk og kilderarbeid)

Mentz Indergaard (Billedredaktør)

Lanseringsdato for boken er 14. september 2010.