NTNU feiret 100 år i 2010

Jubileum i 2010

NTNU feiret 100 år i 2010

hovedsiden 2010 - skjult

NTNU 100 år i 2010

2010 var et stort år for NTNU. Vi feiret vårt eget 100-årsjubileum og vi markerte tre andre jubilanter: Både Studentersamfundet i Trondhjem og NTNUI  var 100 år i 2010! Samme år feiret også Det kongelige norske videskabers selskab (DKNVS) 250 år. 

Jubileumsboka
Videoer fra jubileumsåret 2010


Hva feiret vi? NTNUs historie I Historiske bilder og videoer