Hvordan søke jobb?

For de fleste er det å bli ferdig med en lang utdannelse en opptur. For deg med akademisk bakgrunn er mulighetene mange, og det er stor etterspørsel etter folk med høyere utdanning. Ved Karrieretjenesten ønsker vi å gi deg noen råd i forhold til jobbsøkerprosessen i håp om at du blir en bevisst arbeidssøker som kan profilere din kompetanse på en god måte. Jobbsøkerprosessen kan deles inn i flere trinn som du kan du lese mer om nedenfor. Men før du gjør det så start med å stille deg disse spørsmålene:

 • Hva slags jobb ønsker du?
 • Hva har du lært gjennom studietiden?
 • Horfor valgte du dette studiet?
 • I hvilket miljø kunne du tenke deg å arbeid i og hvordan bør kollegaene dine være?
 • Hva er viktig for deg når du skal velge en jobb?
 • Hva forventer du av deg selv?
 • Hva tror du arbeidsgiver forventer av deg?
 • Hvordan kan du på en god måte løse de arbeidsoppgavene som skal utføres?

Annonselesing

Hvor finner du jobbannonsene og hva kan du få svar på i annonseteksten?

Trinn 1:

Annonselesing

Hvor finner du jobbannonsene og hva kan du få svar på i annonseteksten?

Er du ute etter å søke jobb er jobbannonsen din viktigste kilde til informasjon om ledige stillinger. Du finner annonsene både i trykte medier og på internett. Det har de senere årene blitt mer og mer vanlig å lyse ut stillinger i stillingsdatabaser der du også skal søke jobben, kombinert med en annonse i avisen.

Det finnes mange ulike stillingsdatabaser. Per i dag er  finn.no ,  rubrikk.no og nav.no landets største baser. For arbeid innen bistand og humanitært arbeid anbefaler vi global.no. Er du interessert i å jobbe i utlandet har eures.no gode sider for aktuelle utlysninger.

Hvordan lese en stillingsannonse på mest mulig effektiv måte?

Ikke avskriv en stillingsannonse på grunn av overskriften. Ikke alle titler er betegnende for innholdet i stillingen.

Hva slags informasjon får du om virksomheten? Legg merke til hvordan de presenterer seg og hva de velger å fremheve om seg selv. Stillingsannonsen bør være utformet slik at søkeren blir nysgjerrig og gir forutsetninger for å søke stillingen.

En god forståelse av arbeidsoppgavene er avgjørende for å skrive en god søknad. Går det fram hva arbeidsoppgavene er? Hva innebærer de konkret, hva skal man ha ansvaret for og hva skal du samarbeide med andre om? Hva slags rolle får du? Hva vil rammene rundt jobben bli? Får du informasjon om arbeidsformer, organisering, samarbeidsformer, lederstruktur, arbeidsmiljø, lønn og personalgoder?

Se på alle annonser med kritiske øyne, og les den grundig. Les den flere ganger om igjen slik at du er sikker på at du forstår hva som står i annonsen. Hva slags kompetanse er de ute etter? Det står mye mellom linjene. Stillingsannonsen sier også noe om hvordan du bør utforme søknaden. Legg også merke til språkformuleringene. Det er stor forskjell på formuleringer som "må ha", "bør ha", "det er en fordel med", og "det er nødvendig med", "ønskelig "og "fortrinnsvis".

Hvis du lurer på noe angående stillingen, ring kontaktpersonen som står oppført.

Søknaden

Søknaden skal først og fremst hjelpe deg på veien fram til et intervju. Et av suksesskriteriene for å oppnå dette er at du tar deg god tid når du skal utforme søknaden.

Trinn 2:

Søknaden

Søknaden skal først og fremst hjelpe deg på veien fram til et intervju. Et av suksesskriteriene for å oppnå dette er at du tar deg god tid når du skal utforme søknaden.

Skal du lykkes med en god søknad er det viktig å vite hvem du henvender deg til. Søker du en stilling som er annonsert, er søknaden et svar på en henvendelse fra en bedrift eller etat som signaliserer et kompetansebehov. Både søkerbrevet og CV'en bør du tilpasse den stillingen du søker. Standardsøknader eller blåkopier er forbudt!

Hvordan skriver du det "gode" søkerbrevet?

Innhente informasjon om stillingen og bedriften gjennom annonseteksten, internett, bekjente som jobber der eller kjenner bedriften/etaten, eventuelt ta en telefon og få svar på det du lurer på ut i fra anonnseteksten. Skaff deg masse informasjon om jobben. Det gjør det lettere for deg å skrive en god søknad. Analyser stillingsannonsen nøye, og ta utgangspunkt i:

 • Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres?
 • Hvilke krav stilles?

Krav: det arbeidsgiver anser som nødvendige kvalifikasjoner og egenskaper for stillingen. Ønsker: fortrinnsvis, ønskelige kvalifikasjoner og egenskaper, "hva er det de ser etter".

 • Hvilken rolle skal du ha, og hvem skal du jobbe sammen med?
 • Hvem er din framtidige arbeidsgiver?
 • Hva står bedriften for? Visjon, verdigrunnlag, satsningsområder og prosjekter.

Søkerbrevet: Skriv kort og konsist, ikke over en side.

1. avsnitt: Start med å vise til annonsen og hvor den er hentet fra, eventuelt telefonsamtale med navngitt person. Presiser kort hvofor du søker stillingen, gjerne gjennom erfaring eller utdannelse/stilling du innehar som du synes kan være relevant.

2. avsnitt: Skreddersy et sammnedrag av dine formelle kvalifikasjoner i forhold til kravene i utlysningsteksten. Det bør raskt komme fram at du er kvalifisert for stillingen.

3. avsnitt: Her bør du skrive mer utfyllende om dine erfraringer og kvalifikasjoner som er mest relevante i forhold til jobben du søker på. Prøv å ikke ramse opp tidligere erfaringer, men beskriv heller hva slags kompetanse du har fått, hva slags ansvar du har hatt og hva du mener å besitte av kunnskap som er viktig i forhold til den jobben du søker. Du skal i dette avsnittet forklare arbeidsgiver at du vil gjøre en god jobb og fortelle hvorfor nettopp du passer til jobben.

4. avsnitt: I siste avsnitt beskriver du dine personlig kvalifikasjoner som gjør deg kompetent til stillingen. Her kan du si hva andre sier om deg: "strukturert, ryddig, utadvendt, arbeider hurtig under press, blid, omgjengelig, liker å snakke i forsamlinger" osv. Fortell en gang til hvorfor du søker stillingen, hva du synes virker interessant og hva som motiverer deg til å søke. Knytt det gjerne til situasjoner som du mener synliggjør dette. Fortell eventuelt når du kan starte, især hvis du kan starte umiddelbart.

Avslutt med "Med hilsen XX"

Curriculum Vitae - Livsløpsbeskrivelsen

En hver arbeidsgivers viktigste dokument fra en arbeidssøker er CV-en. CV-en skal være en ryddig og oversiktlig beskrivelse av din fortid. Man setter opp CV-en i kronologisk rekkefølge som viser utdannelse, arbeidserfaring, verv og organisasjonsarbeid, annen erfaring (permisjoner, militæret og reiser), IT-kunnskaper, språk-kunnskaper, eventulle interesser og nederst referanser.

Trinn 3:

Curriculum Vitae - Livsløpsbeskrivelsen

En hver arbeidsgivers viktigste dokument fra en arbeidssøker er CV-en. CV-en skal være en ryddig og oversiktlig beskrivelse av din fortid. Man setter opp CV-en i kronologisk rekkefølge som viser utdannelse, arbeidserfaring, verv og organisasjonsarbeid, annen erfaring (permisjoner, militæret og reiser), IT-kunnskaper, språk-kunnskaper, eventulle interesser og nederst referanser.

Hvordan skrive den gode CV?

CV'en bør starte med personalia, kontaktadresse og telefon/ e-post adresse som du er lett tilgjengelig på. Navnet ditt er det viktigste i en CV. Forstørr derfor navnet ditt med uthevet skrift - og ikke CV eller Curriculum vitae, slik mange gjør.

Under personalia kan du godt ha en bekrivelse av dine nøkkelkvalifikasjoner eller kompetanseområder. Eks: Jeg liker å kommunisere i ulike forsamlinger, tar gjerne initaitvet, er målrettet og handlingsorientert. Har mye kunskap om offentlig forvaltning og lovpålagte forhold i arbeidslivet. Har utviklet gode skriveferdigheter og analytiske evner gjennom utdannelsen som samfunnsviter.

Som nyutdannet skal du beskrive din utdannelse først, slik at det du sist har studert står øverst, også går du bakover i tid. Beskriv gjerne spisskompetansen din, som tittel på masteroppgaven eller bacheloroppgaven. Oppnådd gradsbenevnelse er også viktig.

Har du vært i arbeid en stund og ønsker å skifte jobb, beskriver du arbeidserfaringene dine øverst. Ta med sommerjobber og ekstrajobber om du har lite annen erfaring, og da med siste jobb øverst. Gi en beskrivelse av ansvarsområdene og oppgavene du utførte. Husk å presentere det som fakta og ikke som vurderinger. Ta med type virksomhet eller sektor og stilling.

Etter utdannelse og arbeidserfaring kan du beskrive annen erfaring som fødselspermisjoner, militæret, reiser e.l. Deretter tillitsverv, organisajosnerfaring eller annet idealistisk arbeid. Følg videre på med kurs, språk-kunnskaper og IT-kunnskaper og eventuelle fritidsinteresser som er relevant for arbeidsgiveren å vite.

Nederst setter du opp dine referanser med navn, tittel, arbeidssted og telefonnummer. Du bør ha to til tre referanser, som er tidligere ledere/arbeidsgivere, evt. veileder i utdanningsforløpet eller en som kan uttale seg om ditt idealistiske arbeid. Husk alltid å sjekke med referansen din om det er greit at han/hun er det. Du bør vite om vedkommende har noe godt å si om deg.

Er det andre sider ved deg som ikke er nevnt her men som du mener er viktig å framheve, så ta det med i CV'en.

Som nyutdannet med liten arbeidserfaring bør ikke CV'en overskride to sider. Det er innlysende at du som nyutdannet har begrenset erfaring. Vær på vakt slik at du ikke kommer i skade for å skryte på deg for mye eller komme med svulmende formuleringer. Dette hører ikke inn i en CV. Avslutt alltid med å lese korrektur.

En kommentar til slutt:

Et spørsmål som ofte kommer opp på jobbsøkerkurset er; hva med hull i CV-en? Har man et "hull" i CV-en på grunn av ulike omstendigheter, eksempel en jordomseiling, toppidrettssatsing, musikerkarriere eller en svangerskapspermisjon, er dette noe som absolutt bør være med. Finner en potensiell arbeidsgiver "hull" i CV-en vil de garantert spørre deg om hva du gjorde i det aktuelle tidsrommet, og derfor er det bedre å være i forkant og presentere dette som en verdifull erfaring.

Bruk CV-en til å fortelle om deg selv, men prøv å gjøre dette på en spennende og entusiastisk måte, slik at arbeidsgiver får et klart bilde av hvorfor du har gjort dine valg i livet.

Intervjuet

På jobbintervjuet skal du markedsføre din kompetanse og vise hvorfor du har søkt jobben. Når du er invitert til intervju/samtale betyr det at du er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver oppfatter deg som en interessant person. De aller fleste arbeidsgivere ser på intervjuet som en samtale hvor de ønsker å bli bedre kjent med deg som arbeidstaker.

Trinn 4:

Intervjuet

På jobbintervjuet skal du markedsføre din kompetanse og vise hvorfor du har søkt jobben. Når du er invitert til intervju/samtale betyr det at du er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver oppfatter deg som en interessant person. De aller fleste arbeidsgivere ser på intervjuet som en samtale hvor de ønsker å bli bedre kjent med deg som arbeidstaker.

Hvordan lykkes i et jobbintervju?
Skal du lykkes i et jobbintervju så legg ned mye arbeid i forberedelsen. Les gjennom utlysningen og søknaden du skrev flere ganger. Vær forberedt på å bli konfrontert med det du har skrevet i søknaden og CV'en. Har du hull i CV'en du ikke har forklart før,bør du tenke grundig gjennom hva du ønsker å si nå.

Innhent også informasjon om bedriften eller etaten du skal på intervju til. Les nettsidene deres. Ring gjerne sentralbordet og spør om å få tilsendt årsrapport hvis du rekker å lese den før intervjuet. Du bør vite noe om bedriftens/etatens verdisyn, hva deres siste store prosjekter har vært og hva deres daglige virke er. Kjenner du noen som arbeider hos den aktuelle arbeidsgiveren, så snakk med vedkommende før intervjuet og spør hvordan du best bør forberede deg og om det er spesielle sider ved etaten/bedriften du bør vite om.

Så bør du gjennomgå en analyse av deg selv. Hvem er du og hvor står du i forhold til egne standarder? Hvorfor søkte du stillingen? Hva mener du å kunne bidra med overfor denne arbeidsgiveren? Lag en presentasjon av deg selv som du kan gjennomføre på fem minutter. Har du muligheten, så øv deg på intervjusituasjonen sammen med andre venner eller kolleger, evt. hos en karriereveileder.

Vær også forberedt på de vanskelige spørsmålene. Svar ærlig når du blir spurt. Hold fokus på å fremstille deg slik du er på en riktig måte, og ikke på det du tror arbeidsgiver vil ha. Forbered deg på case. Spørsmål som kan dukke opp: Hva er det du er god til? Hvorfor har du søkt jobben hos oss? Hva kjenner du til ved vår bedrift/etat? Hva har du oppnådd av resultater? Hva ser du på som dine sterke sider, og hva mener du selv er dine forbedringsområder?

Hva ser arbeidsgiver etter?
Entusiasme og engasjement - by på deg selv. Motivasjon til å søke stillingen- kan du bidra positivt for bedriftens resultater? Fremstå som genuint interessert i den aktuelle stillingen, og at du har tenkt å bli en stund. Din evne til samskaping - samarbeidsevner, selvinnsikt, kommunikasjonsevner og holdninger til kolleger er viktig for arbeidsgiveren. Arbeidsgiver er interessert i deg og din kompetanse. Arbeidsgiver vurderer om du er den personen som bedriften ønsker, og om du passer inn i miljøet. En medarbeider som passer inn sosialt er et stort pluss. Snakk om det du er stolt av at du har oppnådd tidligere.

Mange foretak har tatt i bruk forskjellige testverktøy, som blant annet psykologiske tester, i forbindelse med utvelgelsesprosessen. Det er viktig at du venner deg til dette, og at du bidrar til å gjennomføre slike tester med en positiv innstilling.

Hva betyr kroppsspråket under intervjuet?
Det er viktig med et fast håndtrykk, og med blikkontakt og smil. Det er viktig at det ikke lukter røyk av deg. Det er normalt å være spendt og litt nervøs. Pass på å sitte rett i ryggen, og hold armer og ben i ro. Urolig atferd tar oppmerksomheten fra det du sier.

Til slutt noen konkrete tips:

 • Møt presis.
 • Møt i pent antrekk og i noe som du føler deg vel i.
 • Møt med energi og engasjement. Vis at du vil ha jobben.
 • Møt med offensiv og positiv holdning. Vær aktiv og still spørsmål
 • Vis selvinnsikt, ydmykhet og refleksjonsevne.

Stiller du godt forberedt og er motivert for stillingen, vil arbeidsgiver forstå at du er interessert. Det vil bli lagt merke til.

Aktuelle intervjuspørsmål

Her får du en liste med noen av spørsmålene du kan bli stilt overfor på et intervju.

Aktuelle intervjuspørsmål

Her får du en liste med noen av spørsmålene du kan bli stilt overfor på et intervju.

 •  Kan du starte med å fortelle om deg selv og hvorfor har du søkt stillingen?
 • Hvordan kjenner du bedriften/etaten vår
 • Hvorfor vil du arbeide for vår virksomhet?
 • Hvilke utfordringer tror du vår bransje har?
 • Hva synes du virker mest/minst attraktivt med denne stillingen?
 • Hvilke utfordringer tror du ligger tilstillingen?
 • Hva kan du tilføre vår virksomhet?
 • Hvorfor skal vi velge deg framfor noen andre søkere?
 • Hvordan er du som kollega?
 • Hva er du god på som vi kan dra nytte av?
 • Hva kan du bli bedre til?
 • Fortell om et prosjekt der du oppnådde gode resultater.
 • Hva er du mest stolt av å ha gjort?
 • Hvor lenge blir du hos oss?
 • Hvilke muligheter ser du i vår virksomhet?
 • Hvordan synes du at dine kvalifikasjoner samsvarer med stillingen?
 • Hvordan vil du beskrive din egen personlighet?
 • Hva er dine fremtidige mål?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hva er dine forbedringsområder?
 • Hvordan er du til å arbeide under press?
 • Hva mener du denne jobben bør avlønnes med?
 • Hvilke arbeidsverdier er det du legger vekt på, og som vil gjøre at du trives i en jobb?
 • Hvor viktig er det for deg at arbeidsgiver har lagt forholdene godt til rette for din faglige utvikling i arbeidstiden?
 • Foretrekker du selvstendig arbeid eller å jobbe i team?
 • Hvordan vil du si at dine kvalifikasjoner tilfredsstiller våre krav?
 • Hva fra din utdannings- og yrkesmessige bakgrunn gjør deg spesielt kvalifisert til stillingen?
 • Hva forventer du å lære i den nye jobben?
 • Har du planer om å studere videre?
 • Hva gjør du om 2 år, 5 år, 10 år?
 • Når kan du eventuelt tiltre i stillingen?

Spørsmål arbeidssøkeren kan stille:

 • Hva slags ansettelseforhold tilbys, midlertidig eller fast stilling?
 • Hva slags stillingsbetegnelse vil jeg eventuelt få?
 • Hvilke utviklingsmuligheter har bedriften/etaten?
 • Hvilke videreutdanningsmuligheter har bedriften/etaten?
 • Har bedriften/etaten mange uløste oppgaver? Hvilke utfordringer ligger så fall i disse?
 • Hvordan er sammensetningen av personalet etter alder, kjønn, utdannelsesnivå, stillingsbetegnelser?
 • Hvordan vil en helt vanlig arbidsdag være/se ut?
 • Hvordan er arbeidsmiljøet blant kollegene?
 • Når er det eventuell tiltredelse?